Maand: september 2016

Drukbezochte eerste bijeenkomst

Supporterscollectief Nederland kijkt terug op een drukbezochte en constructieve eerste bijeenkomst. Afgelopen zondag kwamen ruim veertig supporters van 23 verschillende supportersverenigingen samen in Utrecht voor een kennismakingsbijeenkomst, waar het oprichtingsbestuur van het Supporterscollectief de stand van zaken toelichtte en de aanwezige leden de kans kregen om te laten weten wat zij van een landelijk collectief verwachten.

Supporters van Ajax (Supportersvereniging Ajax), AZ (Supportersbeweging Victoria Alkmaar), SC Cambuur (Cambuur Culture), Feyenoord (Feyenoord Supportersvereniging), De Graafschap (SV Superboeren) en Willem II (Stichting KingZine) vormen momenteel het oprichtingsbestuur en zijn de afgelopen anderhalf jaar al regelmatig bij elkaar gekomen om het collectief op poten te zetten. Zij zaten ook al vóór de officiële oprichting in mei aan tafel bij gesprekspartners als de KNVB en de expertgroep met daarin naast de bond ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie. Dit laat al zien dat niet alleen onder supporters behoefte bestaat aan een goede landelijke supportersvertegenwoordiging, maar dat onze boodschap door alle partijen serieus wordt genomen.

Speerpunten

Gevraagd naar wat de speerpunten van het Supporterscollectief zouden moeten zijn, was het antwoord van de aanwezige leden duidelijk. Een ruime meerderheid noemde het beleid rondom uitwedstrijden als eerste en belangrijkste punt dat voor verbetering vatbaar is. Andere punten waren een vaste prijs voor een toegangskaart voor een uitvak en een uniform, duidelijk en rechtvaardig stadionverbodenbeleid. Ook de beeldvorming rondom supporters moet verbeteren. Supporters moeten meer als kans worden gezien, in plaats van een bedreiging. Het zou daarom ook goed zijn wanneer supporters bij voetbalclubs meer te zeggen krijgen in het langetermijnbeleid van hun club, bijvoorbeeld door een plaats in de Raad van Commissarissen. Tot slot was er kritiek op de aanvangstijden van wedstrijden, zoals de doordeweekse duels om 18:30 uur, en op de deelname van reserveteams in de eerste divisie.

Met diverse genoemde onderwerpen is het Supporterscollectief al op meerdere vlakken actief. Daarnaast schrijven we mee aan de plannen voor Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal in uiterlijk 2020. De leden zijn zondag gevraagd om hier ook over mee te denken, om het vooralsnog tamelijk beleidsmatige en op veiligheid gerichte document een duidelijk supportersperspectief te geven. Ook willen we sommige passages duidelijker maken, om te voorkomen dat begrippen als ‘overlastgevend gedrag’ te veel worden opgerekt. Voor beleving en passie moet altijd ruimte blijven in het voetbal. De landelijke partijen hebben enthousiast gereageerd op ons aanbod om mee te schrijven. Ook uit eerdere ontmoetingen kregen we het idee dat iedereen blij is met een actieve supportersvertegenwoordiging.

Tweede bijeenkomst november

Het bestuur vraagt de leden ook nadrukkelijk om mee te denken en ideeën aan te leveren. Zondag bleek bijvoorbeeld ook dat veel leden een volgende, openbare bijeenkomst in maart nog te ver weg vonden. Een goed teken, waardoor we nu in november een extra bijeenkomst zullen beleggen. Onze leden ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Ben je als supportersvereniging nog niet bij Supporterscollectief Nederland aangesloten en wil je er in november bij zijn? Neem dan contact op via info@supporterscollectiefnederland.nl.CIV toont positieve ontwikkelingen

Minder incidenten, minder stadionverboden en lagere politie-inzet. Het jaarverslag van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme over seizoen 2015-2016 laat een onmiskenbaar positieve ontwikkeling zien. Supporterscollectief Nederland hoopt uiteraard dat deze trend zich doorzet. Daarbij benadrukken we vooral dat de daling van het op zich al relatief lage aantal incidenten laat zien dat de tijd rijp is voor een realistischer benadering van het voetbal. Dat betekent meer vrijheid voor het gros van de supporters en het richten van beperkende maatregelen op het kleine aantal fans dat zich misdraagt.

Het CIV-jaarverslag is dit jaar een verzameling dalende trends, voor het eerst aangevuld met commentaren van betrokkenen, inclusief Supporterscollectief Nederland. Het aantal incidenten binnen het stadion daalde met 10 procent tot 459, het laagste aantal in drie jaar. Het aantal incidenten buiten het stadion daalde zelfs met ruim 12 procent tot 274, het laagste aantal in vier seizoenen. Aangetekend moet hierbij tevens worden dat het in ongeveer een derde van de incidenten vuurwerk betreft en nog eens ruim 10 procent spreekkoren. Zwaardere delicten als mishandeling, vechtpartijen en brandstichting vormen gezamenlijk nog geen 20 procent van de geregistreerde delicten. Net als eerdere jaren is 80 procent van de daders een ‘first offender’. Bijna de helft van de daders valt in de leeftijdscategorie 19 t/m 26 jaar. De politie-inzet daalde met ruim 9 procent tot 274.000 uur, veruit het laagste aantal in de laatste vier seizoenen. Goed om hierbij op te merken is tevens dat de inzet in Nederland sowieso al erg laag ligt in verhouding tot omringende landen.

Combiregelingen hét aandachtspunt

De registratie van combiregelingen door het CIV is helaas minder nauwkeurig dan verwacht zou mogen worden, waardoor de suggestie wordt gewekt dat slechts voor de helft van de duels een combiregeling geldt. In de praktijk blijkt echter voor maar liefst 85 procent van de wedstrijden in een of andere vorm sprake van reisbeperkingen. Wel wordt toegegeven dat voor sommige wedstrijden met laag risico, tóch beperkingen worden opgelegd. Helaas wordt dit goedgepraat en niet bekritiseerd: ”Deze combiregelingen [bij ADO Den Haag] boden de uitsupporters een gratis parkeerplek naast het stadion en dienden vooral om supportersstromen gescheiden te houden en de uitsupporters een gastvrije en eenvoudige toegang tot het stadion te bieden.” Prima, maar dan wel graag vrijwillig en niet verplicht.

Goede voorbeelden worden ook uitgelicht, zoals de wedstrijd NEC-Feyenoord waar 250 uitsupporters naast het uitvak plaats konden nemen. Eerdere jaren was De Goffert bij dit duel een vesting met clubcardverplichting, ID-controle en daarom honderden lege stoelen. Nu konden ook NEC-fans makkelijker hun kaartje kopen, waren er daardoor meer thuis- én uitsupporters en was de sfeer bovendien vriendelijker. Problemen bleven uit. Een mooi voorbeeld van hoe minder in plaats van de gebruikelijke reflex van meer maatregelen het gewenste resultaat kunnen opleveren.

Ook de voornemens zijn goed, al blijkt daar in de praktijk vooralsnog te weinig van. Frank Paauw stelt namens de nationale politie dat eventuele vervoersrestricties niet op basis van historische gegevens, maar door middel van objectieve criteria door de verschillende betrokkenen moeten worden bepaald. ”Ik zie nog te weinig stappen in het verminderen van het aantal combiregelingen.”

‘Praten mét en niet over supporters’

De kersverse KNVB-directeur Gijs de Jong ziet daarin ook een rol weggelegd voor de supporters, waaronder Supporterscollectief Nederland. ”We hebben in het verleden veel over, maar weinig met supporters gepraat, terwijl daar een deel van de oplossing ligt. We moeten van handhaving toe naar opsporing. Liever een peloton rechercheurs dan een peloton ME’ers. Het moet zo zijn dat iedereen een kaartje voor een wedstrijd kan kopen, zonder verplichte reisregelingen, en met een gerust hart naar het stadion kan komen. We zullen daarvoor creatiever moeten worden, dingen anders moeten doen dan we altijd gedaan hebben. Dat betekent ook risico nemen en daar is lef voor nodig. Een toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal is mogelijk. We zijn op de goede weg, maar we moeten nu doorpakken.”

Reactie Supporterscollectief Nederland

Hieronder ook nog de volledige reactie van Supporterscollectief Nederland, zoals ook te lezen is in het CIV-jaarverslag:

Het beste nieuws van het afgelopen seizoen is het voornemen om in 2020 een toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal te bereiken. Alle partijen staan achter dit streven en daar zijn wij als supporterscollectief blij om. Een ander positief punt van afgelopen jaar is dat het aantal buscombi’s in de eredivisie gehalveerd is ten opzichte van een seizoen eerder, terwijl dit jarenlang min of meer gelijk was. Dit komt nu gedeeltelijk door de gepromoveerde en gedegradeerde clubs, maar laten we hopen dat deze ontwikkeling zich het komend seizoen voortzet.

De goede intentie van de op landelijk niveau gemaakte plannen voor 2020 begint ook lokaal door te dringen, maar helaas gaat dat niet altijd zo snel als wij zouden willen. We merken dat op lokaal niveau nog veel vanuit angst en doemscenario’s wordt gedacht, terwijl de tijd rijp is voor een positiever en vooral realistischer benadering. Naast veilig voetbal streven we immers ook naar toegankelijk en gastvrij voetbal. Mensen moeten zich welkom voelen in een stadion en niet belast worden met allerlei generieke maatregelen en restricties die bedoeld zijn voor een enkeling. De praktijk en ook de cijfers in dit jaaroverzicht laten namelijk zien dat bijna alle wedstrijden probleemloos verlopen zijn en dat slechts een heel klein percentage van de voetbalsupporters problemen veroorzaakt.

We willen vooral de lokale overheden oproepen om vanuit kansen en mogelijkheden te denken en daarbij ook juist samen te werken met supporters. Zij hebben vaak veel expertise, zijn ervaringsdeskundigen en hebben weer een andere beleving dan politie, gemeenten of clubs. Ook bij risicowedstrijden is het goed om de aanhang van beide partijen erbij te betrekken om samen te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. Supporters zijn realistisch genoeg om te weten wat wel of niet kan. Sommige maatregelen wekken irritatie op en werken dus averechts. Zijn al die hekken wel nodig? Een gastvrij en vriendelijk ingericht stadion heeft een positieve invloed op het gedrag van supporters.

Om landelijk beleid om te zetten naar lokaal beleid kan een klankbordgroep met vertegenwoordigers van alle partijen, dus ook supportersclubs, van dienst zijn. Lokale overheden voelen zich dan meer gesteund om de beperkingen af te bouwen. We moeten relaxter en creatiever zoeken naar oplossingen, niet direct overgaan op rigoureuze en nadelige maatregelen. Denk aan de nacompetitiewedstrijden tussen NAC en Willem II waarbij geen uitsupporters aanwezig mochten zijn. Daar is vanaf het begin ingezet op een verbod en niet samen met supporters gezocht naar een oplossing. Dat vonden wij zeer teleurstellend. Ook de door de Ombudsman bekritiseerde massa-aanhoudingen bij de protesten van Feyenoord-fans in Rotterdam hadden voorkomen kunnen worden door meer overleg en meer onderling vertrouwen tussen overheden en fans. Met het Supporterscollectief Nederland gaan we er alles aan doen om daar in de toekomst een bijdrage aan te leveren.