‘Gemeentelijk handelingskader voetbal’ niet de juiste weg

Het plan van de burgemeesters van de Nederlandse betaald voetbalsteden om onder meer voor elke wedstrijd vooraf een vergunning te moeten aanvragen, is niet de oplossing om ongeregeldheden te voorkomen. Het gemeentelijk handelingskader voetbal biedt ook ruimte om collectief te straffen, door bijvoorbeeld uitsupporters te verbieden of bepaalde vakken leeg te laten. Supporterscollectief Nederland vreest dat dit handelingskader het makkelijker maakt voor gemeenten om supporters te weren of zware beperkingen op te leggen.

Dit soort maatregelen zijn geen oplossing voor het probleem. Het zorgt ervoor dat goedwillende supporters gestraft worden, terwijl we juist willen dat we de groep kwaadwillende supporters buitensluiten. Ook is het vreemd dat het bonus-malussysteem alleen maar negatief werkt; de bonus komt alleen in beeld als eerst de malus is ingezet. Wij zien juist heel veel wedstrijden waar momenteel beperkingen worden opgelegd en veel politie wordt ingezet terwijl dit lang niet altijd nodig is. We willen graag vooruit, terwijl dit kader ons in het beste geval stil doet staan als het gaat om toegankelijkheid van het stadionbezoek voor zowel thuis- als uitsupporters.

Positieve punten zijn het versterken van de veiligheidsorganisatie en het betrekken van supporters bij de voorbereiding van wedstrijden. Dit zijn goede oplossingen om incidenten te voorkomen. Veel incidenten van de afgelopen tijd zijn terug te voeren op fouten of nalatigheid van de veiligheidsorganisatie of een gebrek aan overleg met supporters.Start enquête uitwedstrijden

Supporterscollectief Nederland start met een wekelijkse enquête onder bezoekers van uitwedstrijden in de eredivisie en eerste divisie. We hopen hiermee waardevolle informatie te verzamelen over de bezoekerservaring bij uitwedstrijden en trends te kunnen onderscheiden, zodat de wedstrijdorganisatie verbeterd kan worden. Hierbij werken we samen met de KNVB en de clubs.

Het invullen van de vragenlijst duurt zo’n vijf minuten. De enquête is te vinden via https://enquete.supcol.nl.

Supporterscollectief Nederland roept alle supporters op om de enquête in te vullen na het bezoeken van een uitwedstrijd. Hoe meer data we verzamelen, hoe beter we in gesprek kunnen met clubs en gemeenten over het verbeteren van het bezoek.Betrek supporters bij wedstrijdvoorbereiding

Supporterscollectief Nederland roept clubs, overheden en KNVB op om supporters beter te betrekken bij de wedstrijdorganisatie. Dit moet de gastvrijheid verbeteren en ongeregeldheden voorkomen. De oproep is een reactie op de veiligheidsmonitor die de KNVB woensdag publiceerde. Hieruit bleek dat er afgelopen seizoen 2021-2022 veel meer incidenten waren dan de afgelopen seizoenen. Tegelijkertijd maakt Supporterscollectief Nederland zich zorgen over het groeiend aantal combiregelingen en uitsupportersverboden dat supporters verhindert op een normale manier hun club te steunen.

“We zien dat de dadergerichte aanpak onder druk staat, onder meer vanwege de krapte aan personeel en hoge druk op medewerkers bij met name clubs en politie”, zegt voorzitter Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland. “Vooral in de voorbereiding op wedstrijden, kunnen (moeten!) clubs en overheden veel meer gebruik maken van de kennis van SLO’s en supporters(verenigingen) om goede afspraken te maken over de wedstrijdorganisatie. We moeten helaas constateren dat nog lang niet alle clubs een goede en fulltime Supporter Liaison Officer (SLO) hebben. Met name in de eerste divisie is dit een groot probleem. De SLO is bij clubs een belangrijke schakel tussen supporters en de club, gemeente en politie. Ook supportersverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen, maar zijn in veel gevallen helemaal niet betrokken bij de wedstrijdvoorbereiding.”

Uit de veiligheidsmonitor bleek woensdag dat het aantal stadionverboden in 2021-2022 is gestegen naar 1250, een verdubbeling ten opzichte van het gebruikelijke aantal van de afgelopen tien jaar. Naar 148 (van de 795) wedstrijden werd een onderzoek gestart vanwege wanordelijkheden, zo’n honderd meer dan in de afgelopen seizoenen. De meeste stadionverboden zijn opgelegd voor het gooien van voorwerpen (206), vuurwerk (201) of openlijke geweldpleging (176). Ook veldbetreding (105) kwam relatief vaak voor.

“De meeste wedstrijden verlopen zonder problemen en dat was ook afgelopen seizoen het geval. Daarbij laten de cijfers over stadionverboden zien dat veel mensen zijn gestraft voor de overtredingen zie ze hebben begaan. De pakkans in het voetbal blijft dus hoog. Doel moet zijn om deze dadergerichte aanpak voort te zetten, waarbij de daders worden gestraft en de rest van de supporters op een normale manier naar het voetbal kan. Helaas zien we momenteel dat overheden en clubs steeds vaker kiezen voor zware generieke maatregelen, zoals combiregelingen of zelfs uitsupportersverboden. Dat zijn geen oplossingen en werkt juist averechts omdat het supporters frustreert die op een normale manier naar een wedstrijd willen. We gaan graag met betrokken partijen in gesprek om te werken aan verbetering.”Verslag Supporterscongres 2022

Supporterscollectief Nederland organiseerde afgelopen zaterdag 24 september het Supporterscongres, dat dit keer plaatsvond op de Wageningse Berg. Op deze historische locatie, waar tot 1992 FC Wageningen zijn wedstrijden speelden, kwamen supporters uit alle windstreken van Nederland bij elkaar om te discussiëren over tal van supportersgerelateerde onderwerpen.

Na een kort welkomstwoord van bestuurslid Jacco van Leeuwen mocht Gijs Kluft (SLO NAC Breda) zijn verhaal vertellen over waar de SLO Kerngroep, een afvaardiging van SLO’s, zich nogal mee bezig houdt. Dat ging onder andere over de kwaliteit en de invulling van deze rol en de coördinatie in thema’s die landelijk spelen. Kluft benadrukte dat de kerntaken van een SLO steeds meer van belang worden sinds het is opgenomen in de licentie-eisen van de KNVB. Dit jaar werd vastgelegd dat alle clubs met ingang van 1 juli 2025 een SLO in dienst moeten hebben, in de eredivisie voor minimaal 32 uur per week en in de eerste divisie voor minimaal 24 uur per week.Kluft mocht na zijn inbreng plaatsmaken voor Karin Blankenstein. Karin, de zus van voormalig topscheidsrechter en LHBT-activist John Blankenstein (1949-2006), is de oprichter van de John Blankenstein Foundation, de stichting die ijvert voor meer acceptatie van LHBT+ers binnen de sport. Haar pleidooi was dat er een veilig klimaat binnen de sport gecreëerd moet worden waarin het mogelijk is om jezelf te zijn en als jij er voor kiest, ook uit de kast te kunnen komen. In het weekend van 14, 15 en 16 oktober kunnen supportersverenigingen meedoen aan een ‘banneractie’ waarbij de meest creatieve banner 650 euro wint.

Na een korte toespraak van Blankenstein schakelden we in Wageningen over naar een discussie over wangedrag rond voetbal. Gerdine Vereijken (Supportersvereniging PSV) en Matthijs Keuning (voorzitter Supporterscollectief Nederland) leidden de discussie hoe we daar zelf naar kijken en wat onze rol hierin is. Er werden interessante, kritische en scherpe inzichten gedeeld met de zaal. De heilige graal zoeken we echter nog. In december volgt ook weer een gesprek met minister Dilan Yesilgöz van Veiligheid en Justitie over dit onderwerp, nadat ook in mei al een delegatie supporters aanschoof in Den Haag.

Uitsupporters
Niels Hilboesen stelde zich na de pauze voor als de nieuwe medewerker supporterszaken van de KNVB. De Groninger is per 1 september gestart en gaat de komende maanden gebruiken om veel supporters en SLO’s te spreken om op basis daarvan aan de slag te gaan met de onderwerpen die het meest urgent zijn. Goede kans dat de behandeling van uitsupporters op deze lijst staat, zo bleek uit de presentatie van Peter van Dijken en Klaas-Jan ter Veen. Beide FC Groningen-supporters, aangesloten bij de Supportersvereniging FC Groningen, zijn bij elk zogeheten vooroverleg aanwezig. In deze overleggen wordt bepaald hoe uitsupporters naar de wedstrijd kunnen reizen. Conclusie van het verhaal was dat supporters te weinig een stem hebben in het uitwedstrijdenbeleid. Overheden en politie timmeren vooralsnog alles dicht. Daarnaast was er een gezamenlijk gevoel dat de route naar normalisatie in Nederland vanuit de supporters moet komen, want de beeldvorming is zeer negatief. Supporterscollectief Nederland start binnenkort een enquête onder bezoekers van uitwedstrijden om knelpunten in kaart te brengen in de hoop deze samen met clubs en andere betrokkenen te kunnen oplossen.

Mediacontract
De middag werd afgesloten met een paneldiscussie tussen Jan de Jong (directeur Eredivisie CV), Rob Toussaint (algemeen directeur Heracles Almelo) en sportmarketeer Bas van Rossum over de aflopende mediadeal van de eredivisie en eerste divisie. Met name het uitzenden van eerste divisiewedstrijden was onderwerp van stevige discussie. Momenteel is niet elke wedstrijd live te zien. Clubs die wel live uitgezonden willen worden, betalen hier 8000 euro per wedstrijd voor, omdat het uitzenden van deze duels anders niet rendabel is voor ESPN. Het is één van de punten die kan wijzigen in een nieuw mediacontract, al is dat nog allerminst zeker vanwege de beperkte interesse van publiek en daarmee commercie voor wedstrijden tussen de kleinere clubs.

Stadion de Wageningse Berg
Nadat Jacco van Leeuwen de paneldiscussie tussen de bovengenoemde heren noodgedwongen moest eindigen vanwege tijdsrestricties, vertrokken de aanwezigen naar buiten voor een rondleiding door Stadion de Wageningse Berg, waar zij mochten proeven van een stukje pure en rauwe voetbalcultuur. Onder genot van een drankje en een barbecue werd de leuke en leerzame middag afgesloten.