Organisatie

Supporterscollectief Nederland is een samenwerkingsverband van supportersverenigingen in Nederland. Supportersverenigingen of -groepen van clubs uit de eredivisie en eerste divisie kunnen zich bij ons aansluiten. Per club kunnen meerdere verenigingen aansluiten, mits zij een relevante doelgroep binnen de achterban vertegenwoordigen. Supporterscollectief Nederland werkt volgens het principe van één club, één stem. Het aantal aangesloten verenigingen per club of het aantal leden van de vereniging maakt dus niet uit voor de waarde van de stem. Een supporter van een topclub is even belangrijk als een supporter van een kleine club uit de eerste divisie. We richten ons op het algemeen belang van voetbalsupporters in Nederland.

Het principe van één club, één stem is in onze ogen het eerlijkst en geeft het Supporterscollectief een brede draagkracht. Er ontstaat een simpel en duidelijk inspraakmodel dat zowel voor de deelnemende vertegenwoordigers als externe partijen helder is. Bovendien maakt het voor veruit de meeste landelijke onderwerpen niet uit of je supporter bent een topclub uit de eredivisie of een kleine club uit de eerste divisie; iedereen heeft in meer of mindere mate te maken met zaken als combiregelingen, clubcardverplichtingen en (voetbal)wetgeving.

Internationaal

Supporterscollectief Nederland is internationaal aangesloten bij Football Supporters Europe, een overkoepelend orgaan van supporters(organisaties) en landelijke supporterscollectieven dat de belangen van alle voetbalsupporters in Europa behartigt. Ook zijn we aangesloten bij Supporters Direct, een internationaal actieve organisatie die zich ervoor inzet dat supporters een voorname rol krijgen in het voetbalbeleid. Het bestuur van Supporterscollectief Nederland bezoekt bijeenkomsten van deze organisaties en werkt regelmatig samen, bijvoorbeeld om kennis te delen over bepaalde onderwerpen.

Bestuur

Het bestuur van Supporterscollectief Nederland bestaat uit minimaal vijf personen, met als uitgangspunt dat minimaal één van hen een club uit de eerste divisie vertegenwoordigt. De bestuursleden moeten optreden als vertegenwoordiger van een lokale supportersorganisatie. Het huidige bestuur bestaat uit vijf personen, aangevuld met één medewerker:

Voorzitter: Matthijs Keuning (Ben-Side Loyals)
Penningmeester: Jeroen Rengers (SV NEC)
Algemeen bestuurslid: John de Jonge (SV FC Groningen)
Algemeen bestuurslid: Kees Lau (FSV De Feijenoorder)
Algemeen bestuurslid: Jacco van Leeuwen (SV Haagsche Bluf)
Medewerker: Danique Eijkenboom

Meer weten? Lees onze statuten en huishoudelijk reglement.