Visie

Supporterscollectief Nederland behartigt de belangen van alle voetbalsupporters in Nederland. Van de fanatieke supporter die zijn club uit en thuis volgt en de trouwe seizoenkaarthouder op de lange zijde tot de liefhebber die incidenteel een wedstrijd wil bezoeken. Al deze verschillende soorten supporters moeten het voetbal kunnen beleven op een manier die zij willen. De voetbal- en supporterscultuur met de daarbij behorende beleving moet daarbij de ruimte krijgen. De sfeer in en rondom voetbalwedstrijden vormt immers een belangrijk onderdeel van de voetbalbeleving. Een bezoek aan een betaald voetbalwedstrijd moet voor iedereen betaalbaar, veilig en gezellig zijn.

Supporterscollectief Nederland is een structurele gesprekspartner van de belangrijkste landelijke partijen als het gaat om organisatie van voetbalwedstrijden en wet- en regelgeving die betrekking heeft op supporters. Het collectief schuift onder meer aan bij de zogenoemde expertgroep Voetbal en Veiligheid, waarin ook de KNVB, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie zijn vertegenwoordigd. Daarnaast hebben we goede contacten met alle clubs, onder meer via de overkoepelende Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie.

Cluboverstijgend initiatief

Het Supporterscollectief staat boven alle clubs en zal zoveel mogelijk handelen uit naam van ‘de voetbalsupporter’. Voor clubsentimenten of clubspecifieke problemen is in dit collectief geen plaats. Het gaat ons om cluboverstijgende problemen die landelijk spelen en in veel gevallen op alle supporters van toepassing zijn. Het collectief is een samenwerkingsverband van supporters die gezamenlijk opkomen voor de gemeenschappelijke belangen.

In het bestuur van het Supporterscollectief zitten supporters die weten wat er speelt in de supporterswereld. Ze kennen vrijwel alle stadions, clubs en supportersgroepen. Ze weten hoe het is om als supporter het voetbal te beleven en naar uitwedstrijden te reizen. Bovendien kennen ze dankzij hun netwerk de verhoudingen tussen supportersgroepen binnen clubs en de relaties tussen supporters van verschillende clubs. Ook weten ze wie de relevante gesprekspartners zijn en kennen ze de belangen en motieven van deze verschillende partijen.

Het Supporterscollectief wil focussen op de positieve rol van betaald voetbal in de maatschappij. Misstanden krijgen vaak de meeste aandacht als het gaat om voetbalsupporters, terwijl weinig plek is voor positieve zaken. Voetbalsupporters hebben daardoor een negatief imago gekregen, wat doorwerkt in het veiligheidsbeleid rond veel wedstrijden.