Drukbezochte eerste bijeenkomst

Supporterscollectief Nederland kijkt terug op een drukbezochte en constructieve eerste bijeenkomst. Afgelopen zondag kwamen ruim veertig supporters van 23 verschillende supportersverenigingen samen in Utrecht voor een kennismakingsbijeenkomst, waar het oprichtingsbestuur van het Supporterscollectief de stand van zaken toelichtte en de aanwezige leden de kans kregen om te laten weten wat zij van een landelijk collectief verwachten.

Supporters van Ajax (Supportersvereniging Ajax), AZ (Supportersbeweging Victoria Alkmaar), SC Cambuur (Cambuur Culture), Feyenoord (Feyenoord Supportersvereniging), De Graafschap (SV Superboeren) en Willem II (Stichting KingZine) vormen momenteel het oprichtingsbestuur en zijn de afgelopen anderhalf jaar al regelmatig bij elkaar gekomen om het collectief op poten te zetten. Zij zaten ook al vóór de officiële oprichting in mei aan tafel bij gesprekspartners als de KNVB en de expertgroep met daarin naast de bond ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie. Dit laat al zien dat niet alleen onder supporters behoefte bestaat aan een goede landelijke supportersvertegenwoordiging, maar dat onze boodschap door alle partijen serieus wordt genomen.

Speerpunten

Gevraagd naar wat de speerpunten van het Supporterscollectief zouden moeten zijn, was het antwoord van de aanwezige leden duidelijk. Een ruime meerderheid noemde het beleid rondom uitwedstrijden als eerste en belangrijkste punt dat voor verbetering vatbaar is. Andere punten waren een vaste prijs voor een toegangskaart voor een uitvak en een uniform, duidelijk en rechtvaardig stadionverbodenbeleid. Ook de beeldvorming rondom supporters moet verbeteren. Supporters moeten meer als kans worden gezien, in plaats van een bedreiging. Het zou daarom ook goed zijn wanneer supporters bij voetbalclubs meer te zeggen krijgen in het langetermijnbeleid van hun club, bijvoorbeeld door een plaats in de Raad van Commissarissen. Tot slot was er kritiek op de aanvangstijden van wedstrijden, zoals de doordeweekse duels om 18:30 uur, en op de deelname van reserveteams in de eerste divisie.

Met diverse genoemde onderwerpen is het Supporterscollectief al op meerdere vlakken actief. Daarnaast schrijven we mee aan de plannen voor Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal in uiterlijk 2020. De leden zijn zondag gevraagd om hier ook over mee te denken, om het vooralsnog tamelijk beleidsmatige en op veiligheid gerichte document een duidelijk supportersperspectief te geven. Ook willen we sommige passages duidelijker maken, om te voorkomen dat begrippen als ‘overlastgevend gedrag’ te veel worden opgerekt. Voor beleving en passie moet altijd ruimte blijven in het voetbal. De landelijke partijen hebben enthousiast gereageerd op ons aanbod om mee te schrijven. Ook uit eerdere ontmoetingen kregen we het idee dat iedereen blij is met een actieve supportersvertegenwoordiging.

Tweede bijeenkomst november

Het bestuur vraagt de leden ook nadrukkelijk om mee te denken en ideeën aan te leveren. Zondag bleek bijvoorbeeld ook dat veel leden een volgende, openbare bijeenkomst in maart nog te ver weg vonden. Een goed teken, waardoor we nu in november een extra bijeenkomst zullen beleggen. Onze leden ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Ben je als supportersvereniging nog niet bij Supporterscollectief Nederland aangesloten en wil je er in november bij zijn? Neem dan contact op via info@supporterscollectiefnederland.nl.