Combiregelingen vaak slecht onderbouwd

Combiregelingen worden vaak opgelegd zonder zorgvuldige onderbouwing en niet zelden op basis van onjuiste of onvolledige informatie. Die conclusie valt te trekken op basis van onderzoek van Fanzine De Rat, dat vorig seizoen voor zeventien uitwedstrijden van NAC een wob-verzoek indiende om te zien hoe de vele combiregelingen tot stand kwamen. De uitkomsten zijn niet verrassend, maar daarmee niet minder schrijnend.

De NAC-supporters kregen uiteindelijk 568 pagina’s informatie binnen van de diverse speelsteden in de eerste divisie. De meeste gemeenten blijken geen objectieve criteria te hanteren voor het opleggen van combi’s. Van een zorgvuldige belangenafweging tussen veiligheid en het inperken van de vrijheden van bezoekende supporters is meestal evenmin sprake. Als er al onderbouwing is, gaat het vaak om rammelende argumenten; incidenten van soms meer dan tien jaar geleden, geruchten op sociale media of domweg praktische punten als aanrijroutes en parkeerplaatsen. Het opleggen van beperkingen lijkt routine en daarmee ook de makkelijkste oplossing. Dat bleek ook al uit wob-verzoeken bij de gemeenten Breda en Tilburg die door ons werden ingediend na het uitsupportersverbod bij de nacompetitiewedstrijden tussen NAC en Willem II.

Supporterscollectief Nederland heeft de vervoersregelingen naar uitwedstrijden al langer bovenaan de agenda staan. Voor veel fans zijn de onnodige restricties een grote ergernis, terwijl vollere uitvakken juist bijdragen aan de sfeer in de stadions en daarmee de uitstraling van de competitie. We zijn dan ook erg blij met het uitstekende onderzoek van De Rat, dat meer inzicht geeft in de gang van zaken. Deze informatie komt goed van pas in onze gesprekken met de betrokken partijen.

Op landelijk niveau merken we dat steeds meer betrokkenen af willen van de vele generieke restricties, die bovendien lang niet altijd effect hebben. Lokaal blijkt het echter nog altijd lastig om de landelijke ambities in de praktijk te brengen. Wel daalde het aantal combiregelingen in de eredivisie vorig seizoen licht ten opzichte van een jaar eerder, al is de ene gemeente verder dan de andere. Vanuit de landelijke partijen worden de slecht scorende gemeenten steeds meer aangemoedigd om realistischer met uitsupporters om te gaan. Mede hierdoor hopen we komend seizoen opnieuw een daling te kunnen zien in het aantal combiregelingen.