Verslag Supporterscongres 2018

Zo’n honderd supporters van tientallen clubs uit eredivisie en eerste divisie kwamen afgelopen zondag naar de KNVB Campus in Zeist om in gesprek te gaan met beleidsbepalers op de tweede editie van het Supporterscongres. In een paneldiscussie ging het over de ambities voor toegankelijk voetbal en na de pauze zorgde een discussie over de speelkalender en speeltijden voor de meeste reacties. Supporterscollectief Nederland kijkt terug op een mooie middag die liet zien dat supporters veel kunnen betekenen in het streven naar een ‘normaler’ voetbalwereld.

Traditiegetrouw werd de middag door presentator Jan van der Meulen afgetrapt met de quiz, die dit keer opnieuw niet door een supporter werd gewonnen. Nadat vorig jaar het ministerie met een Football Culture-trui naar huis ging, was het nu de gemeente Rotterdam die een Nederlands elftal-shirt kon meenemen. De supporters kwamen daarna alsnog aan bod in een presentatie van Matthijs Keuning als voorzitter van Supporterscollectief Nederland. Hij praatte de aanwezigen kort bij over de recente inschrijving als stichting, die het collectief de benodigde stabiliteit biedt voor de toekomst. Verder groeide het aantal aangesloten verenigingen in het tweede jaar sinds de oprichting met negen naar momenteel 43 verenigingen namens 31 clubs. Het collectief wordt landelijk steeds bekender en wordt ook steeds vaker gevraagd om mee te praten over allerlei zaken, van de Supercup tot de bekerfinale en de inrichting van uitvakken.

Vertrouwen voor ‘2020’
Hoofdprogramma van de middag was de paneldiscussie die werd geopend door Bertine Steenbergen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij schetste de achtergrond van het streven naar toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal en ging kort in op de accenten die verschillende gemeenten hierbij leggen. Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle, Sylvia te Wierik als portefeuillehouder voetbal Noord-Nederland namens de politie, Bernard Gerritsma als veiligheidscoördinator van Feyenoord namens de clubs (bij afwezigheid van directeur Jan de Jong) en SLO Raymond Alfons van Heracles voegden zich na deze inleiding bij de discussie om onder meer in te gaan op de vraag of de ambities in 2020 gehaald worden. De zaal kon via Presenterswall op de eigen telefoon reageren op stellingen en liet massaal weten niet te geloven dat we binnen twee jaar verlost zijn van onnodige combiregelingen, hekken en clubcardverplichtingen. Ook het panel vreesde dat 2020 wat erg snel is, maar constateerde wel dat het de afgelopen jaren de goede kant op is gegaan en dat de ambitie wellicht iets later wel degelijk gehaald kan worden. Onderling vertrouwen en meer onderlinge samenwerking lijken de sleutel tot het realiseren van de ambities, waarbij zowel de supporters als de beleidsbepalers elkaar meer moeten opzoeken.

Na de pauze vertelde Bram van Doorn namens NAC over Jelles Army, het maatschappelijk project dat na het stoppen van clubicoon Jelle ten Rouwelaar ruim 45.000 euro opbracht om kinderen uit arme gezinnen te kunnen laten sporten. Het initiatief hiervoor werd genomen toen de Bredanaars vorig jaar op het congres de ‘regenboogbal’ vingen. De bal ging nu opnieuw het publiek in en kwam terecht bij SC Cambuur, waar de aanhang dus dit jaar aan de slag mag met een maatschappelijk project.

Van Schaik: ken je achterban
Strak in het pak vertelde NEC-directeur Wilco van Schaik vervolgens aan de hand van een levendige presentatie hoe je als clubdirecteur omgaat met supporters. Van Schaik leerde de voetbalwereld kennen bij FC Utrecht en is nu in Nijmegen opnieuw bij een club beland met een geheel eigen clubcultuur, die weer een heel andere benadering vraagt dan een andere club – laat staan een organisatie buiten het voetbal. Alles kwam langs in de presentatie van de voormalig reclameman, van NEC-hooligans op BNN tot kritiek van Johan Derksen en ‘Wilco rot op’-spandoeken aan de stadionpoort van De Galgenwaard. Rode draad in het verhaal was dat communicatie met de achterban van groot belang is om te weten wat er speelt en te zorgen voor rust binnen de club.

De totstandkoming van de speelkalender vormde het sluitstuk van het congres, waarbij competitieplanner Timo Reessink van de KNVB uit de doeken deed met welke factoren rekening moet worden gehouden bij het plannen van de wedstrijden. Jacco Swart van de Eredivisie CV sloot vervolgens aan om vragen uit de zaal te beantwoorden en duidelijkheid te scheppen over de macht van Fox, die uiteindelijk bepaald wordt door de clubs. Op de stellingen gaf de zaal een lichte voorkeur voor het opofferen van de winterstop in ruil voor een latere start in augustus, en bleken de zaterdagavond rond 20:00 uur en de zondagmiddag 14:30 uur eens te meer veruit de populairste speeltijden. Ook op de mogelijkheid om op zondagavond 20:00 uur te gaan spelen werd duidelijk geantwoord: 90 procent van de supporters ziet dat niet zitten. De speeltijden zijn ook voor clubs een dilemma, omdat supporters afhaken maar spreiding (veel) meer inkomsten uit tv-gelden betekent. Doel is hierin een goede balans te vinden.

‘Maak van vierhoek vijfhoek met supporters’
Namens de KNVB sloot manager competitiezaken Jan Bluyssen de middag af met een oproep aan de supporters om lokaal het gesprek aan te gaan met de beleidsbepalers. “Supporterscollectief Nederland heeft zich op nationaal niveau in korte tijd opgewerkt tot serieuze gesprekspartner. Als supportersvereniging kun je deze rol ook lokaal pakken. Zorg dat de lokale vierhoek van club, politie, gemeente en OM wordt uitgebreid tot een vijfhoek. Met de supporters.”

180325LLU0894
De paneldiscussie met v.l.n.r. Bertine Steenbergen, Bernard Gerritsma, Sylvia te Wierik, Henk Jan Meijer, Raymond Alfons en Jan van der Meulen. Foto: KNVB Media