Terugblik bijeenkomst II: uitduels en SLO’s

Twee maanden na de eerste bijeenkomst vond afgelopen zondag in het supportershome van de Supportersvereniging Vitesse in Arnhem onze tweede bijeenkomst plaats. Zo’n vijftien clubs waren vertegenwoordigd op deze middag, waar het onder meer ging over onze visie op Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal in 2020 en het fenomeen Supporter Liaison Officer (SLO).

We startten de middag met het bijpraten van onze leden over de actualiteit. Zo is Supporterscollectief Nederland betrokken bij de gesprekken over een eventueel nieuwe competitieopzet. We hebben er daarbij op gehamerd om de enquête hierover openlijk te verspreiden, zoals inmiddels ook gebeurd is. De tweede ronde gesprekken is later deze maand, waarmee de plannen ook concreter zullen worden. Aan het eind van het seizoen moet het onderzoek zijn afgerond. Verder zijn we bezig om een eigen versie te schrijven op het beleidsplan Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal. Het huidige concept is geschreven door onder meer het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de KNVB, maar ontbeert nog een supportersperspectief met aandacht voor sfeer en beleving.

Uitwedstrijden

Uiteraard ging het zondag ook over de grootste ergernis over veel supporters, het beleid rond uitwedstrijden. Dit is één van de kernpunten in onze visie op ‘2020’, maar ook daarbuiten zetten we ons op diverse terreinen in voor een realistischer behandeling van uitsupporters. Restricties worden namelijk in veel gevallen zonder (goede) reden opgelegd. Om dit te veranderen zijn we onder meer in gesprek met clubs en KNVB over een betere invulling van het vooroverleg. Daarnaast zetten we ons ook in voor de ontvangst in het stadion. De Eredivisie CV bespreekt deze week ons voorstel voor een maximumkaartprijs van tien euro voor uitvakken in de eredivisie. Op de bijeenkomst zondag wezen we de aanwezigen nog op de maximumkaartprijzen in het bekertoernooi, waar nu al een prijsplafond van 5 (t/m achtste finale) en 10 euro (kwartfinale en halve finale) geldt voor uitfans. Dat laat ook direct zien dat het mogelijk moet zijn om dit ook in de competitie te regelen. Met de KNVB bekijken we hoe we, eventueel via de licentievoorwaarden, kunnen zorgen voor betere uitvakken zonder hekken en netten. Thuisvak en uitvak moeten meer op elkaar gaan lijken, ook op het gebied van bijvoorbeeld alcoholverkoop.

Andere voor het Supporterscollectief belangrijke kwesties zijn een rechtvaardig stadionverbodenbeleid en ruimte voor passie en beleving van goedwillende supporters. Opgelegde straffen moeten proportioneel zijn en mogen pas worden opgelegd wanneer vaststaat dat iemand schuldig is. Het uitgangspunt “onschuldig tot het tegendeel is bewezen” dient naar ons oordeel ook te worden ingevoerd met betrekking tot stadionverboden.

SLO’s

Naast de bestuursleden van het Supporterscollectief zijn ook de SLO’s, of supporterscoördinatoren, van NAC en Vitesse aan het woord gekomen. Zij hebben een toelichting en uiteenzetting gegeven over hun werkwijze, taken en toegevoegde waarde. De KNVB heeft een SLO verplicht gesteld voor alle betaald voetbalverenigingen. De ervaring leert dat clubs op diverse manieren invulling geven aan deze verplichting. NAC en Vitesse laten zien dat hun supporterscoördinatoren een verbindend orgaan kunnen vormen tussen clubs en supporters en daarmee van grote waarde zijn voor zowel club als aanhang.

De komende tijd zullen we iedereen uiteraard ook weer via onze website en sociale media op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn. Een congres dat voor alle geïnteresseerden toegankelijk zal zijn staat op de planning voor maart. Meer informatie hierover hopen we nog voor de jaarwisseling te kunnen geven.