Supporters FC Groningen krijgen plek in RvC

Het sneeuwde wat onder in het nieuws over de terugkeer van Arjen Robben, maar FC Groningen deed in deze voetballoze periode nog meer goede zaken. Ondernemer Bas Schrage werd vorige week benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, met in zijn portefeuille supporterszaken. Hiermee krijgen de supporters en sponsoren van de Groninger FC een vertegenwoordiger in het toezichthoudend orgaan van de club. Dit was al jaren een wens van de aanhang die zich verenigde in de stichting ‘Ons Groningen’, bestaande uit de Supportersvereniging FC Groningen, Rollyside, Ultras Cruoninga en Z-Side,  Schrage, eigenaar van een agrarisch bedrijf, start deze zomer in zijn nieuwe rol.

SV-voorzitter John de Jonge is blij met de positie die de achterban nu ook formeel binnen de club krijgt. “Hiermee hebben we iemand die namens de achterban toezicht houdt op het beleid van de club op supportersgebied”, zegt John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging FC Groningen. “We doorbreken het beeld dat de RvC alleen maar bestaat uit vriendjes en bekenden. Uiteindelijk moet dit ook leiden tot een betere band tussen de club en de supporters en sponsoren.”

Aandelen

In Groningen wordt al jaren gewerkt aan meer inspraak van supporters. Begin 2015 wordt het Supporterscollectief FC Groningen gelanceerd, mede gesteund door de internationale organisatie Supporters Direct. Doel is om de krachten van de diverse supportersgeledingen te bundelen om meer voor de club te kunnen betekenen. Zo wordt een gouden aandeel vastgelegd met hierin zaken als clubkleur, logo en speelstad.

Het streven naar meer formele zeggenschap krijgt een nieuwe impuls door een interview van toenmalig directeur Hans Nijland begin 2018, waarin het verkopen van aandelen ter sprake komt. Supporters komen daarop bij elkaar om na te denken over een model waarbij de club altijd minimaal 50 procent van de aandelen in eigen beheer houdt, waardoor het altijd zeggenschap houdt over de club en zich niet uitlevert aan de nukken van een eventuele nieuwe eigenaar. Het 50+1-model uit Duitsland en Zweden, waar de club altijd minimaal 51 procent van de aandelen houdt, dient hierbij als voorbeeld.

Ons Groningen

De Supportersvereniging, Ultras Cruoninga, Z-Side, Rollyside en enkele sponsoren komen vervolgens tot het collectief ‘Ons Groningen’, met drie doelen: een manager supporterszaken in dienst van de club, een positie namens de aanhang in de Raad van Commissarissen en – op termijn – aandelen van de club in handen krijgen en hiermee namens de aanhang mede-eigenaar worden van FC Groningen.

Het eerste doel wordt gedeeltelijk behaald. De club neemt geen manager supporterszaken in dienst, maar geeft de SLO meer bevoegdheid om beslissingen te nemen en maakt hem bovendien onafhankelijk van de afdeling veiligheid. Omdat de verkoop van aandelen op dit moment niet aan de orde is, richt Ons Groningen zich op het derde doel: een plek in de RvC.

“Hier zijn we zo’n anderhalf jaar mee bezig geweest”, zegt De Jonge. “Het kostte veel tijd, mede door wederzijds wantrouwen dat overwonnen moest worden. Uiteindelijk is het gelukt om af te spreken dat zodra er een RvC-lid zou vertrekken, hier iemand voor supporterszaken voor in de plaats zou komen. Dat is nu het geval.”

Voortbestaan garanderen

Ons Groningen heeft een profiel opgesteld op basis waarvan de kandidaat moet worden gekozen. Een voordrachtscommissie met twee leden van Ons Groningen en twee leden van de huidige RvC kiest vervolgens de kandidaat. De sollicitatie is momenteel in volle gang. Van de 26 kandidaten die reageerden, is inmiddels een shortlist gemaakt van vijf kandidaten. De Jonge: “Dit is wat ons betreft nog lang niet democratisch genoeg. We willen Ons Groningen graag omvormen tot een vereniging met leden die het RvC-lid kunnen kiezen via een verkiezing. Het liefst zouden we dat niet alleen voor het RvC-lid supporterszaken doen, maar voor alle RvC-leden.”

Ook bereidt Ons Groningen zich voor op de aankoop van aandelen, wanneer het moment daar is. “Met lidmaatschapsgeld, donaties en acties willen we de komende jaren kapitaal vergaren. Uiteindelijk willen we met onze leden de RvC-leden kunnen benoemen. Daarmee hebben we ook zeggenschap over het clubbestuur, aangezien de RvC de directie kan benoemen en ontslaan. De club wordt dan écht van het volk. De club heeft dan draagvlak. Daarmee is ook in mindere tijden het voortbestaan gegarandeerd.”