Oproep aan clubs: houd vast aan uniforme kaartprijs uitvakken

Supporterscollectief Nederland heeft de clubs uit de eredivisie en eerste divisie opgeroepen om de uniforme kaartprijs voor uitvakken in stand te houden en niet te veel te laten stijgen. Aanleiding is een voorstel van de clubs om de huidige uniforme prijs van 15 euro in de eredivisie te laten vervallen en uit te gaan van 1/17 van de seizoenkaartprijs van de betreffende club. Omdat ook de 40 procent korting bij vervoersbeperkingen zou vervallen, dreigt in veel gevallen een verdubbeling van de kaartprijs van 9 naar gemiddeld 15 tot 20 euro. Supporterscollectief Nederland stelt voor om de kaartprijs te indexeren op basis van de inflatie. Hierdoor zou een kaartje 18 euro gaan kosten, en 11 euro bij vervoersbeperkingen. In de eerste divisie gaat het dan om 12 en 7,50 euro in plaats van de huidige 10 en 6 euro.

Onderstaande brief hebben we deze week gestuurd naar de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie.

Beste ECV, CED,

Vorige week bereikte ons het bericht dat de clubs de afspraken over de kaartprijs voor uitwedstrijden willen veranderen. De prijzen worden niet alleen hoger, ook de uniformiteit verdwijnt. We vrezen dat dit opnieuw leidt tot een lappendeken van onderlinge prijsafspraken tussen clubs, waarbij de hoogste prijs de norm wordt. Omdat ook de korting op vervoersregelingen vervalt, wordt een kaartje voor een uitvak hiermee gemiddeld twee keer zo duur. Daar komt mogelijk binnenkort ook nog de forse btw-verhoging bovenop. We vrezen dat supporters hierdoor afhaken, en dat moeten we voorkomen. Afgelopen seizoen konden we in de eredivisie zelfs een recordaantal uitsupporters noteren met gemiddeld 503 uitsupporters per wedstrijd.

We willen daarom het volgende voorstellen:

-Houd vast aan een uniforme kaartprijs
-Houd vast aan de korting bij reisbeperkingen om vrij vervoer te stimuleren
-Verhoog de huidige prijzen bij wijze van inflatiecorrectie naar 18 euro en 11 euro in de eredivisie en 12 en 7,50 euro in de eerste divisie
-Overweeg korting op uitvakken met slechte faciliteiten (o.a. zicht, ontvangst) om goede uitvakken te stimuleren

We willen jullie vragen om alsnog met ons in gesprek te gaan hierover om tot een goede oplossing te komen. Deze afspraak kan wat ons betreft op korte termijn plaatsvinden, zodat de nieuwe prijzen alsnog met ingang van komend seizoen in kunnen gaan.

Hieronder alvast de belangrijkste argumenten en bespreekpunten.

Uniformiteit – ACM
Wij zien in de regels van de ACM en in de Mededingingswet geen reden om aan te nemen dat een uniforme kaartprijs voor uitvakken verboden zou zijn omdat dit andere evenementen zou benadelen. Kaarten voor een uitvak zijn bestemd voor een relatief kleine en specifieke groep, waarmee het argument van oneerlijke concurrentie wat ons betreft geen stand houdt. Kaarten voor een uitvak worden immers niet ‘vrij’ verkocht. In de Mededingingswet zijn voor dit soort regelingen ook duidelijke uitzonderingen bepaald, waar deze afspraken wat ons betreft onder vallen. We kunnen uitstekend beargumenteren waarom deze afspraak voldoet aan de vier punten genoemd op pagina 7: Mededingingswet.

Indexatie
Dat clubs de prijs na jaren stilstand willen indexeren, is te begrijpen en wat ons betreft ook acceptabel – mits het geen al te grote verhoging betekent. Daarom het voorstel om de prijzen met zo’n 20 procent te verhogen. Dat komt overeen met de CBS-cijfers voor inflatie tussen 2018/2019 en 2024.

Uniformiteit
Het loslaten van de uniformiteit is zeer onwenselijk. Hiermee creëren we opnieuw onrust en zal opnieuw een lappendeken van afspraken ontstaan. Clubs en supporters waren juist blij dat de discussies hierover eindelijk beslecht waren door per competitie één lijn af te spreken. Dat moeten we niet terugdraaien.

Het is moeilijk uit te leggen dat supporters voor een uitwedstrijd meer betalen dan de tegenstander als die later bij hen op bezoek komt. We krijgen al signalen van clubs die zeggen niet minder te gaan rekenen voor een kaartje dan het bedrag dat hun eigen supporters bij de betreffende uitwedstrijd zelf moeten betalen. Daarmee dreigt de hoogste prijs de norm te worden. Dat is onwenselijk.

Combikorting
Het afschaffen van de korting bij reisbeperkingen is een slecht signaal omdat er dan een prikkel verdwijnt om de ontvangst te verbeteren. Daarbij geldt op dit moment voor 91 procent van de wedstrijden in de eredivisie een vervoersbeperking, waardoor de prijs bij 91 procent van de wedstrijden zou stijgen van de huidige 9 naar pakweg 15 tot 20 euro. Dat betekent dus effectief een verdubbeling van de prijs voor de meeste uitwedstrijden. Dat is een te sterke stijging. Bij een seizoenkaart van 340 euro, gaat een kaartje 20 euro kosten. Ook is het niet raar om een lagere prijs te rekenen als compensatie voor de beperkingen.

Verbetering uitvakken
We omarmen het idee om de kwaliteit van uitvakken te verbeteren en denken graag mee over manieren om dit voor elkaar te krijgen. Afgelopen seizoen hebben we in samenwerking met de KNVB een enquête gehouden onder bezoekers van uitwedstrijden in de eredivisie en eerste divisie. Op basis van deze uitkomsten en de ervaringen van onze achterban hebben we een uitstekend beeld van mogelijke verbeteringen in alle Nederlandse uitvakken. We gaan hier graag samen met jullie mee aan de slag.

Betrokkenheid supporters
We doen daarnaast opnieuw de oproep om supporters bij dit soort besluitvorming te betrekken, zeker omdat wij initiatiefnemer zijn van deze afspraken en hierover ook de afgelopen jaren met enige regelmaat contact hebben gehad. In dit geval hadden wij ook graag deelgenomen aan de werkgroep die hier blijkbaar al maanden hiermee bezig was. Op die manier hadden we al veel eerder in het proces mee kunnen denken over een goede oplossing. Ook SLO’s zijn niet of pas laat geïnformeerd.

Vergelijkbaar vak
Het uitgangspunt om de prijs van een vergelijkbaar vak te hanteren, is voor interpretatie vatbaar. Ook kun je vakken niet vergelijken door alleen te kijken naar de positie ten opzichte van het veld. Het uitvak is vaak helaas een stuk slechter qua zicht en faciliteiten dan een gemiddeld thuisvak. Daarmee is een uitvak bijna nooit echt vergelijkbaar en is het dus ook niet gek dat de prijs hier lager ligt. Een thuisvak met vrij zicht is niet vergelijkbaar met een uitvak waar je tegen plexiglas en netten aankijkt. Wat ons betreft kan van een vergelijkbare prijs pas sprake zijn als de vakken ook daadwerkelijk vergelijkbaar zijn.

Tot slot
Sinds 2018 betalen uitsupporters in de eredivisie 15 euro voor een kaartje voor het uitvak, en 9 euro als er vervoersrestricties gelden. In de eerste divisie geldt sinds 2019 hetzelfde principe, maar dan met 10 en 6 euro. Deze afspraak is destijds gemaakt door de clubs, op initiatief van Supporterscollectief Nederland.

Dat dit een stimulans is voor uitsupporters en daarmee vollere en sfeervollere stadions, hebben we kunnen zien in de cijfers. Het aantal uitsupporters bereikte afgelopen seizoen een nieuw record met gemiddeld 503 uitsupporters in de eredivisie, waar dit in 2018 nog 374 was.

Laten we ervoor zorgen dat deze trend zich voortzet en samenwerken aan betere, betaalbare en volle uitvakken. Dat is goed voor clubs én supporters.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Supporterscollectief Nederland