KNVB en Supporterscollectief onderdeel van Kick-off!

Supporterscollectief Nederland en de KNVB maken gezamenlijk onderdeel uit van Kick-off!, het nieuwe project van Supporters Direct Europe. SD Europe is een supportersorganisatie die actief is in meer dan vijftig landen in Europa. Doel van SD Europe is het bevorderen van de betrokkenheid van supporters bij het bestuur van hun voetbalclub en bij de nationale bonden en competities.

Het doel van het project Kick-off! is om nationale supportersverenigingen en voetbalbonden te helpen betrouwbare relaties op te bouwen en gedeelde visies te verwezenlijken. De komende twee jaar zal Kick-off! zich richten op factoren die van invloed zijn op de relatie tussen de supportersorganisaties onderling, maar ook op de relatie tussen supportersorganisaties en de voetbalbond.

Het Supporterscollectief en de KNVB zullen geleidelijk, in drie fasen, naar de doelstellingen van het project toewerken:

1. De huidige relaties en de factoren die deze relaties hebben beïnvloed onder de loep nemen;
2. Actieplannen voor structurele verandering opstellen;
3. Deze actieplannen in de praktijk brengen, zo nodig wijzigen, en uiteindelijk landelijk uitrollen.

Matthijs Keuning, voorzitter van Supporterscollectief Nederland: “Op dit moment vertegenwoordigen wij 44 verenigingen van 31 voetbalclubs. Daar zijn wij hartstikke blij mee. Ook werken we al jaren op een goede manier samen met de KNVB. Wij hopen met dit project te bewerkstelligen dat deze samenwerking kan worden geformaliseerd. Daarmee wordt de continuïteit van Supporterscollectief Nederland gewaarborgd. De Nederlandse voetbalsupporter krijgt daarmee een krachtiger stem.”

Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB: “We werken al een aantal jaren op een prettige en constructieve manier samen met het Supporterscollectief. Hopelijk draagt deelname aan dit project eraan bij om deze samenwerking structureel in te bedden. Daarmee krijgen supporters in toenemende mate inspraak in het betaald voetbal. Juist in deze tijd, waarin supporters zo worden gemist in de stadions, zien wij dit als een mooie ontwikkeling.”

Kijk voor meer informatie op https://sdeurope.eu/kick-off-the-new-sd-europe-project/.