Herjan Pullen treedt af als bestuurslid van Supporterscollectief Nederland

Supporterscollectief Nederland wil graag haar dankbaarheid uitspreken aan Herjan Pullen, die na acht jaar vrijwillige dienst het bestuur heeft verlaten om een functie bij de UEFA te vervullen. Herjan was in 2016 mede-oprichter van het collectief en speelde jarenlang een cruciale rol in de organisatie.

Als een van de leidende figuren van Supporterscollectief Nederland heeft Herjan zich met passie ingezet voor supporters van alle clubs in het land. Zijn passie voor het spel en zijn vastberadenheid om supporters een sterke stem te geven, heeft ons collectief geholpen om aanzienlijke vooruitgang te boeken. “Supportersbelangenbehartiging is vaak onzichtbaar”, vertelt Herjan. “Het is goed om te zien dat er steeds vaker en beter naar supporters wordt geluisterd via Supporterscollectief Nederland en de SLO’s van de clubs.”

“De volgende stap is dat we met alle belanghebbenden de volgende stap durven te zetten om voetbal voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit vergt van alle partijen, waaronder gemeenten, politie, clubs en ons supporters een bepaalde durf en zelfreflectie, zodat repressieve maatregelen verminderd worden.”

Herjan was altijd bereid om zijn kennis en ervaring te delen, niet alleen binnen ons collectief maar ook op nationaal niveau. Hij heeft vele supporters bijgestaan en geadviseerd, en zijn betrokkenheid heeft een blijvende impact gehad op het Nederlandse supportersbeleid. Herjan: “De mening van supporters telt echt mee. De volgende stap is dat we met alle belanghebbenden voetbal voor iedereen écht zo toegankelijk mogelijk maken. Dit vergt van alle partijen, waaronder gemeenten, politie, clubs en ons supporters een bepaalde durf en zelfreflectie, zodat repressieve en collectieve maatregelen verminderd worden.”

Met zijn nieuwe rol bij de UEFA zal Herjan blijven opkomen voor de belangen van voetbalsupporters, zij het nu op een Europees niveau. Hij verlaat daarvoor zijn huidige baan bij de SV Ajax.