Memorabel en drukbezocht supporterscongres in Zeist

Supporterscollectief Nederland kijkt terug op een memorabele derde editie van het Supporterscongres. Zo’n tachtig supporters van verschillende clubs uit de eredivisie en eerste divisie kwamen zaterdag 23 maart naar de KNVB Campus in Zeist voor gesprekken over onder meer vuurwerk, speeltijden en de VAR.

De middag begon met een spontaan statement van supporters van FC Utrecht. Christian van der Mark van True Support sprak mede namens de SV FCU een emotioneel betoog uit richting KNVB. De bond weigerde eerder die week om de getroffenen van het schietincident op het 24 Oktoberplein in Utrecht te herdenken rond Nederland-Wit-Rusland. Na een daverend applaus verliet de Utrechtse delegatie uit protest de zaal.

Na dit onverwachte begin was het even improviseren voor de organisatie en presentator Jan van der Meulen, want de traditionele quiz als ludieke opening van het congres werd opeens een nogal ongepaste overgang en ging dus niet door. Met een minuut stilte werd alsnog stilgestaan bij het incident. Het gesigneerde Oranje-shirt dat bedoeld was als quiz-prijs, werd op aanraden van de zaal geschonken aan voetbalvereniging Desto. Eén van de overledenen was hier trainer.

Vuurwerk
Hiermee kon het hoofditem van het congres beginnen; de discussie over vuurwerk met onder meer Michael van Praag namens de UEFA. De KNVB-voorzitter roert zich op Twitter veelvuldig over dit onderwerp en ligt regelmatig in de clinch met supporters, dus was dit een mooie gelegenheid om de discussie eens in levende lijve aan te gaan. In het panel met ook Jan Bluyssen (KNVB), Joost Arentsen (politie) en Herjan Pullen (Supporterscollectief Nederland) zijn de KNVB en de politie tegen het afsteken van vuurwerk, vooral vanwege gezondheids- en veiligheidsredenen en omdat dit buiten het stadion ook verboden is buiten 31 december. Van Praag wees daarbij ook op de juridische verantwoordelijkheid van clubbestuurders in het geval in hun stadion iets misgaat met vuurwerk.

Er bleken echter ook raakvlakken zijn. Ook supporters keuren knalvuurwerk en het gooien van vuurwerk af. De discussie spitste zich na verloop van tijd met name toe op de vraag onder welke omstandigheden fakkels, rookpotten en stroboscopen veilig afgestoken kunnen worden. Met een vergunning is dit immers toegestaan, dus is de volgende vraag wat de ruimte is binnen een vergunning. Supporters in de zaal gaven aan dat het afsteken van vuurwerk op de tribune prima veilig kan in overleg met supportersgroepen. Uitkomst van de discussie was dat het Supporterscollectief met de betrokken partijen en vuurwerkbedrijven gaat kijken wat de ruimte binnen een vergunning is. Wat hierbij ook meegenomen wordt is de mogelijkheid om supporters op te leiden zodat zij bevoegd zijn op vuurwerk af te steken, zoals vanuit de zaal geopperd werd. Ook moet duidelijk worden of vuurwerk bijvoorbeeld vlak voor de tribune afgestoken zou kunnen worden.

Almere City
Na de pauze start het congres met enkele stellingen over speeltijden en een vraag van het Supporterscollectief naar de voornaamste actiepunten voor komend jaar, met als suggesties onder meer vervoersregelingen, speeltijden en de optie om tussen kerst en oud en nieuw te gaan spelen. Op die manier zou de competitie in de zomer een week later kunnen beginnen. Het woord is vervolgens aan Almere City-directeur John Bes, die bevlogen vertelt over de overwegingen van zijn club om het kunstgras te vervangen door natuurgras. Ook aanvoerder Tim Receveur is mee en vertelt hoe hij, net als veel collega’s, gras de voorkeur geeft. Het verhaal van de jongste profclub van Nederland wordt in de zaal met interesse gevolgd en enkele supporters vragen door naar de ambities van de directeur en de club.

VAR
Dan is het alweer tijd voor het derde en laatste onderdeel van de middag. Mike van der Roest neemt als projectleider VAR namens de KNVB zijn gehoor mee in de overwegingen rond de video-assistent. De zaal laat via de eigen telefoon op stellingen van PresentersWall zien in grote meerderheid voor videohulp te zijn, maar is ook in grote meerderheid van mening dat de VAR de eredivisie die seizoen niet rechtvaardiger heeft gemaakt. Van der Roest toont met cijfers aan dat die indruk onterecht is; van de 75 VAR-ingrepen dit seizoen (gemiddeld 1 per 3 duels) is ongeveer 90 procent correct, terwijl deze 75 momenten vorig seizoen überhaupt niet gezien zouden zijn.

Ook de VAR kan niet alles zien, maar de videohulp stuwt het percentage goede beslissingen van een scheidsrechter wel met enkele procenten op richting de 100 procent. Daarbij blijven sommige beslissingen altijd afhankelijk van interpretatie. Met aansprekende voorbeelden – wie zag die elleboogstoot in het doelgebied toen de bal al bij de zijlijn was? – laat hij zien op hoeveel dingen tegelijk de arbitrage moet letten.

Doel is om de VAR ook in de eerste divisie in te voeren, maar dit hangt ook af van het budget dat hiervoor beschikbaar is. Geld is ook bepalend voor het aantal camera’s dat per stadion beschikbaar is. Vragen uit de zaal gaan onder meer over de mogelijkheid van een challenge (werd door trainers zelf afgewezen; arbitrage geen taak van de coach) en het tonen van beelden in het stadion (graag, maar dan wel nadat de beslissing is genomen).

Vanwege een dubbele boeking met het ook in Zeist aanwezige Nederlands elftal gaat een bezoek aan het VAR-centrum helaas niet door, waardoor het congres eindigt met de borrel. Mede omdat ook Van Praag en de spreker uit Almere blijven hangen is dit weer een mooie gelegenheid om nieuwe contacten op te doen en nog eens rustig na te praten over de middag. Het congres bood ook dit jaar weer genoeg aanknopingspunten om zowel landelijk als lokaal mee verder te gaan.Internationale roep om staanplaatsen

Supporters in heel Europa zullen de komende weken protesteren tegen het verbod op staanplaatsen dat de UEFA hanteert bij Europese wedstrijden. Onder de slogan ‘Europe wants to stand’ zijn vanaf het Champions League-duel Borussia Dortmund-Tottenham Hotspur dinsdag in diverse stadions spandoeken te zien. Tevens gaat een brief naar de UEFA met de oproep om het gedateerde verbod op staanplaatsen te schrappen. De brief is ondertekend door veel internationale supportersorganisaties, waaronder Supporterscollectief Nederland en Football Supporters Europe.

“Namens voetbalsupporters in Europa vragen we de UEFA om het 21 jaar oude verbod te heroverwegen en supporters de keuze te geven tussen zitten of staan”, staat in de brief die is gericht aan UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin en de leden van het UEFA Executive Committee waar onder meer Michael van Praag in zit. “Het verbod was bedoeld als snelle oplossing na diverse stadionrampen, maar inmiddels is aangetoond dat de staanplaatsen niet de oorzaak waren van deze rampen.” Zo werd de ramp op Hillsborough veroorzaakt door falende autoriteiten en een onveilig stadion, niet door de staanplaatsen.

In de brief wijzen de supportersorganisaties er tevens op dat kaarten voor staanplaatsen goedkoper kunnen zijn, zodat stadions toegankelijk blijven voor supporters met diverse leeftijden, inkomens en achtergronden. “Het aanbieden van staanplaatsen is een simpele manier om dit voor elkaar te krijgen. Dat het mogelijk is om veilige staanplaatsen te realiseren is te zien in Duitsland, waar wekelijks zo’n 100.000 supporters hun club staand steunen en bijdragen aan de veelgeprezen sfeer in de Duitse stadions. In Engeland proberen autoriteiten al twintig jaar tevergeefs om supporters te laten zitten. Bij UEFA-wedstrijden moeten op staantribunes stoeltjes worden geïnstalleerd, terwijl iedereen daarna alsnog tussen of op de stoeltjes staat.”

Sluit aan bij nationale ontwikkelingen
“Het toestaan van alcohol bij Europese wedstrijden heeft afgelopen zomer laten zien dat het mogelijk is om supportersvriendelijke regelgeving door te voeren dankzij lokale oplossingen. In landen als Nederland, Schotland en Frankrijk is het verbod op staanplaatsen de afgelopen jaren al opgeheven en meerdere landen lijken deze trend te gaan volgen. We verwachten dat de UEFA aansluit bij deze ontwikkeling. Supportersvriendelijke ontwikkelingen op nationaal niveau zouden niet tegengehouden moeten worden door de UEFA op basis van gedateerde argumenten.”

De volledige brief is te lezen op de website van Football Supporters Europe.Twee dagen rust voldoende

Supporterscollectief Nederland heeft de KNVB gevraagd om in het competitieschema vast te houden aan het minimum van twee dagen rust tussen wedstrijden. Dit seizoen werden meerdere eredivisiewedstrijden verplaatst om Europees spelende clubs meer rust te geven dan deze twee dagen. Deze wijzigingen hadden echter grote nadelige gevolgen voor tegenstanders, andere clubs die plaats moesten maken en supporters van alle clubs die hun duels kort van tevoren gewijzigd zagen. Door vast te houden aan twee dagen rust, zijn veel minder verplaatsingen nodig vanwege (Europese) bekerwedstrijden tijdens het seizoen.

Het is zeer waardevol dat het competitieschema in Nederland al in juni voor het hele seizoen bekend is. Dit geeft supporters de gelegenheid vooruit te plannen en dempt daarmee het nadelige effect van de zeven verschillende speeltijden per weekend. Zeker in tijden waarin stadions steeds lastiger te vullen zijn, is de betrouwbaarheid en eerlijkheid van het speelschema essentieel. De wijzigingen in de competitie van de afgelopen maanden ondermijnen dit. De wijzigingen vinden op ongekend korte termijn plaats op basis van betwistbare argumenten en leiden daarmee tot onnodige chaos. Het is onwenselijk om wedstrijden te verplaatsen naar veel slechtere tijdstippen als een club voldoende rust heeft.Supporterscongres over vuurwerk en VAR

Supporterscollectief Nederland organiseert op zaterdag 23 maart voor de derde keer het Supporterscongres op de KNVB Campus in Zeist. Hoofdonderwerp is dit keer het vuurwerkbeleid. Met onder meer Michael van Praag (UEFA) en Jan Bluyssen (KNVB) gaan we in gesprek over mogelijkheden om vuurwerk veilig af te steken. Na de pauze bespreken we met de KNVB hoe de VAR beter gebruikt kan worden voor de stadionganger en vertelt Almere City-directeur John Bes hoe je als kleine club weer van kunstgras naar gras kunt overstappen. Na afloop is het mogelijk om een kijkje te nemen in het VAR-centrum in Zeist.

Alle aangesloten verenigingen, SLO’s en overige geprekspartners hebben een uitnodiging ontvangen. Daarnaast hebben we nog ruimte voor open aanmeldingen van overige geïnteresseerden. Mail hiervoor naar info@supporterscollectiefnederland.nl! Het congres is gratis toegankelijk.

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen):

13:00 uur Inloop
13:30 uur Opening
13:45 uur Paneldiscussie over vuurwerk met Michael van Praag (UEFA), Jan Bluyssen (KNVB), Joost Arentsen (politie) en Herjan Pullen (Supporterscollectief Nederland)
15:00 uur Pauze
15:30 uur Almere City-directeur John Bes over de overstap van kunstgras naar gras
16:00 uur Presentatie en discussie over de VAR vanuit de KNVB
17:00 uur Einde met borrel en mogelijkheid om kijkje te nemen in het VAR-centrumVuurwerk faciliteren, niet uitbannen

Supporterscollectief Nederland kan zich niet vinden in de vuurwerkaanpak van de regiegroep voetbal en veiligheid en de clubs uit het betaald voetbal. Die lanceerden woensdag een campagne om het gebruik van vuurwerk in voetbalstadions tegen te gaan. Wij zijn vanaf het begin betrokken bij de gesprekken over vuurwerk, maar hierin bleek helaas geen draagvlak te zijn voor onze wens om te zoeken naar alternatieven. De aanpak spreekt nu vooral over het uitbannen van vuurwerk en het verbreken van de associatie tussen voetbal en vuurwerk. Dit achten wij onnodig. Het druist bovendien in tegen de wensen van supporters en sluit niet aan op de realiteit in en om de stadions.

Ons doel is om met alle betrokken partijen te bekijken op welke manier de positieve eigenschappen van vuurwerk kunnen blijven bestaan om te zorgen voor volle en sfeervolle stadions, terwijl de negatieve eigenschappen zoals gevaar en schade verdwijnen. Daarnaast willen we de bewustwording onder met name jonge supporters vergroten dat het afsteken van vuurwerk op de tribune verboden is, gevaarlijk kan zijn en leidt tot een boete en stadionverbod. Daarbij geven wij een duidelijk signaal af dat het afsteken van knalvuurwerk en het gooien van vuurwerk uit den boze is.

De voorgestelde aanpak om alle vuurwerkdelicten per definitie strafrechterlijk te vervolgen is echter niet effectief, noch wenselijk. Hier zou per geval naar moeten worden gekeken. Het strafrecht leent zich voor zware delicten als het gooien van een vuurwerkbom, maar is veel te zwaar voor iemand die bijvoorbeeld alleen een rookpotje afsteekt. Effectief is het evenmin. De overgrote meerderheid van de supporters die vuurwerk afsteken zijn ‘first offenders’, veelal jong of zelfs minderjarig. Zij handelen veelal impulsief en zijn zich onbewust van de straf. Harder straffen voorkomt dit soort zaken dus niet.

Sfeervolle stadions
Het afsteken van vuurwerk tijdens en rond voetbalwedstrijden is al jaren onderdeel van de supporterscultuur. Veel supporters waarderen deze acties omdat ze de sfeer in het stadion verhogen. De beelden worden vaak massaal gedeeld op internet en dragen hiermee ook bij aan het imago van de supportersgroep en de club. Om de sfeer in het stadion te verhogen met vuurwerk en dit op een veilige manier te laten doen, organiseren clubs soms ook zelf een vuurwerkactie. Dit gebeurt vaak in overleg met supporters, samen met een erkend vuurwerkbedrijf en op basis van een vergunning van de provincie. Zo’n actie is echter wel een stuk duurder en moet van tevoren aangevraagd worden. Omdat het vuurwerk op of langs het veld wordt afgestoken, vinden sommige supporters dit minder spectaculair. De huidige aanpak verandert helaas niets aan deze impasse.Seizoen 2019-2020 start vroeg, maar zonder maandagse rondes

Seizoen 2019-2020 begint op vrijdag 2 augustus met de eerste wedstrijd in de eredivisie, een week later gevolgd door de eerste speelronde in de eerste divisie. De eredivisie telt slechts één doordeweekse speelronde en is vanwege het EK 2020 een week eerder afgelopen dan in een oneven jaar. In de eerste divisie krijgen clubs de keuze om tijdens interlands te spelen, met als alternatief een duel op de maandag erna. Wie kiest voor de interlands, speelt nooit een thuiswedstrijd op maandag.

Supporterscollectief Nederland is betrokken bij de totstandkoming van de speeldagenkalender en kan zich vinden in de gemaakte keuzes. Het begin midden in de zomervakantie is voor supporters niet wenselijk, maar meer doordeweekse speelrondes zijn voor de meeste supporters geen beter alternatief. Daarnaast is een vroeg begin goed voor de clubs die Europees voetbal spelen, aangezien de voorrondes al in juli beginnen. Mede vanwege de nieuwe verdeling van Europese inkomsten, hebben ook de clubs die geen Europees voetbal spelen hier een extra direct belang bij.

Het seizoen opent ook in 2019 met het duel om het Johan Cruijff Schaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Dit duel is op zondag 28 juli. De bekerfinale staat gepland op zondag 19 april en het seizoen eindigt op zondag 24 mei met de laatste wedstrijden in de play-offs om promotie/degradatie en Europees voetbal. De speeldagenkalender is de basis voor het competitieprogramma dat in juni wordt gepresenteerd.28 clubs schenken bier in uitvak

Bijna alle clubs in de eredivisie en eerste divisie schenken komend seizoen alcohol in het uitvak. Slechts twee eredivisieclubs en vier clubs uit de eerste divisie houden de tap dicht, bij de overige 28 clubs kunnen de meeste bezoekers een biertje krijgen. Sommige clubs kiezen er wel voor om bij risicowedstrijden geen alcohol of uitsluitend light-bier te schenken aan bezoekende – en soms ook de eigen – supporters. Dat blijkt uit onderzoek van Supporterscollectief Nederland.

Supporterscollectief Nederland juicht de ontwikkeling toe omdat het bezoek van uitwedstrijden hiermee aantrekkelijker wordt. Een alcoholverbod dat alle bezoekers bij voorbaat straft achten wij ongewenst, zeker als thuissupporters wél een biertje kunnen drinken. Het gelijktrekken van uit- en thuisvak op dit vlak is een mooie stap op weg naar een steeds gastvrijer ontvangst van uitsupporters.

Waar het een paar jaar geleden in veel stadions ondenkbaar was om alcohol te kunnen krijgen, schenken de laatste jaren steeds meer clubs een biertje. Veelal eerst voor thuissupporters, en daarna ook voor bezoekende supporters. Komend seizoen zullen weer meer clubs hun gasten een biertje aanbieden. AZ, SC Cambuur, Fortuna Sittard en FC Volendam sloten zich deze zomer aan bij de clubs die ook in het uitvak alcohol schenken. Bij De Graafschap krijgen uitsupporters vanaf eind deze maand een biertje.

 Alcoholbeleid stadionsEerder duidelijkheid over afgelastingen

De KNVB heeft in samenspraak met onder meer Supporterscollectief Nederland nieuwe afspraken gemaakt over afgelastingen bij extreem weer. Richtlijn is dat uiterlijk vier uur voor de aftrap duidelijk moet zijn of het duel doorgaat. De KNVB streeft ernaar om het besluit samen met de clubs te nemen, maar de bond heeft uiteindelijk wel de beslissende stem. Het gaat met name om duels waarbij de veiligheid van bezoekers in het het geding komt. Als het alleen gaat om een mogelijk onbespeelbaar veld, kan een beslissing in sommige gevallen later vallen. Clubs hebben de verantwoordelijkheid om in zo’n geval op tijd hun twijfels over het doorgaan van de wedstrijd te melden en al het mogelijke te doen om het duel door te laten gaan.

Aanleiding voor de nieuwe afspraken is de ‘sneeuwzondag’ 10 december 2017, waarbij zowel FC Utrecht-Feyenoord als Sparta-Vitesse pas werden afgelast toen duizenden supporters zich al een weg naar het stadion hadden gebaand terwijl het KNMI code oranje had afgegeven voor zware sneeuwval. Roda JC-FC Groningen ging in de vroege middag wel door, maar de Groningers waren op de terugweg pas laat in de avond thuis. Ook Ajax-PSV ging in de namiddag door, maar honderden PSV-supporters en duizenden Ajax-fans konden het stadion niet op tijd bereiken of zagen bij voorbaat af van de lange en niet ongevaarlijke reis over gladde en volle wegen. Supporterscollectief Nederland heeft gedurende deze dag continu contact gehad met de KNVB, wat erin resulteerde dat de volgende dag al in de ochtend een streep werd gezet door de maandagavondduels in de eerste divisie.

In de halve finales van de KNVB-beker eind februari was er opnieuw extreem weer, dit keer in de vorm van kou en wind resulterend in een gevoelstemperatuur van -15 graden. In samenspraak tussen met name KNVB, clubs en supporters konden deze wedstrijden doorgaan, onder meer doordat clubs gratis warme dranken beschikbaar stelden.UEFA heft alcoholverbod op

De UEFA heft met ingang van komend seizoen het alcoholverbod op dat gold voor wedstrijden in de Champions League en Europa League. Supporters van PSV, Ajax, Feyenoord, AZ en Vitesse kunnen komend jaar dus gewoon een biertje drinken op de Europese avonden. In de nieuwe UEFA-regelgeving staat nu dat het schenken van alcohol mogelijk moet zijn binnen nationale en lokale wetgeving. In Nederland kan daarmee de tap open. Steeds meer en inmiddels bijna alle Nederlandse clubs schenken alcohol op de tribunes. Ook in het uitvak kunnen supporters tegenwoordig bij de meeste clubs een biertje krijgen.

Supporterscollectief Nederland juicht deze ontwikkeling van harte toe en is blij dat overkoepelend orgaan Football Supporters Europe zich hier op Europees niveau sterk voor heeft gemaakt. De effectiviteit van het alcoholverbod in het voorkomen van ongeregeldheden is immers discutabel. Daarnaast treft de maatregel een grote groep stadionbezoekers en zorgt het voor ongelijkheid als op de hoofdtribune of in de skyboxen wel alcohol wordt geschonken – zoals bij UEFA-wedstrijden het geval was.

Het schenken van alcohol in het stadion kan als positief effect hebben dat mensen eerder naar het stadion komen en langer blijven, terwijl ook de inkomsten van clubs hoger zullen zijn. FSE spreekt daarbij de hoop uit dat het een opmaat is voor een UEFA-aanpak die per land verschilt, afhankelijk van de lokale regelgeving en supporterscultuur. Dit zou bijvoorbeeld ook de weg vrij maken voor het toestaan van staanplaatsen.5500 Feyenoorders naar PSV

De wedstrijd om de Supercup tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord wordt op zaterdag 4 augustus in Eindhoven gespeeld met 5459 uitsupporters. Dat is de uitkomst van overleggen tussen Supporterscollectief Nederland, KNVB en de betrokken partijen bij deze achtste editie van de Johan Cruijff Schaal. De Feyenoorders reizen af met een treincombi (1600 kaarten in het reguliere uitvak) en een buscombi  (resterende plekken op de westzijde achter het doel). De KNVB verdeelt daarnaast nog 3200 kaarten, waarvan 1225 kaarten gaan naar de Johan Cruyff Foundation. De 35.000 plaatsen in het Philips Stadion zullen verder gevuld worden door PSV-supporters.

Vorig jaar kreeg Vitesse bij het eerste duel in de nieuwe opzet nog slechts 1200 buscombikaarten voor het duel in De Kuip, waarna een boycot en breedgedragen protest volgde. Supporterscollectief Nederland is blij dat nu een groot aantal uitsupporters kan afreizen, waarmee de wedstrijd voor beide supportersgroepen aantrekkelijk wordt en het duel een gelijkwaardiger uitstraling krijgt. Het ontvangen van grote aantallen uitsupporters is tevens een mooie proef die wellicht ook bij andere wedstrijden van pas kan komen.

Ook op lange termijn streeft Supporterscollectief Nederland naar minimaal 5000 uitsupporters bij de traditionele seizoensopening. De reglementen hiervoor worden binnenkort vastgelegd. Medewerking van de lokale autoriteiten blijft echter noodzakelijk voor grote aantallen uitfans. De ontvangende gemeente is afhankelijk van de kampioen en wordt dus ook pas enkele maanden vooraf bekend. Dit besluit van Eindhoven zal hopelijk een aanmoediging zijn voor de gemeenten van toekomstige kampioenen om ook minimaal 5000 kaarten af te staan aan de bezoekende club.