‘Gemeentelijk handelingskader voetbal’ niet de juiste weg

Het plan van de burgemeesters van de Nederlandse betaald voetbalsteden om onder meer voor elke wedstrijd vooraf een vergunning te moeten aanvragen, is niet de oplossing om ongeregeldheden te voorkomen. Het gemeentelijk handelingskader voetbal biedt ook ruimte om collectief te straffen, door bijvoorbeeld uitsupporters te verbieden of bepaalde vakken leeg te laten. Supporterscollectief Nederland vreest dat dit handelingskader het makkelijker maakt voor gemeenten om supporters te weren of zware beperkingen op te leggen.

Dit soort maatregelen zijn geen oplossing voor het probleem. Het zorgt ervoor dat goedwillende supporters gestraft worden, terwijl we juist willen dat we de groep kwaadwillende supporters buitensluiten. Ook is het vreemd dat het bonus-malussysteem alleen maar negatief werkt; de bonus komt alleen in beeld als eerst de malus is ingezet. Wij zien juist heel veel wedstrijden waar momenteel beperkingen worden opgelegd en veel politie wordt ingezet terwijl dit lang niet altijd nodig is. We willen graag vooruit, terwijl dit kader ons in het beste geval stil doet staan als het gaat om toegankelijkheid van het stadionbezoek voor zowel thuis- als uitsupporters.

Positieve punten zijn het versterken van de veiligheidsorganisatie en het betrekken van supporters bij de voorbereiding van wedstrijden. Dit zijn goede oplossingen om incidenten te voorkomen. Veel incidenten van de afgelopen tijd zijn terug te voeren op fouten of nalatigheid van de veiligheidsorganisatie of een gebrek aan overleg met supporters.