Auteur: SCN

Oproep aan clubs: houd vast aan uniforme kaartprijs uitvakken

Supporterscollectief Nederland heeft de clubs uit de eredivisie en eerste divisie opgeroepen om de uniforme kaartprijs voor uitvakken in stand te houden en niet te veel te laten stijgen. Aanleiding is een voorstel van de clubs om de huidige uniforme prijs van 15 euro in de eredivisie te laten vervallen en uit te gaan van 1/17 van de seizoenkaartprijs van de betreffende club. Omdat ook de 40 procent korting bij vervoersbeperkingen zou vervallen, dreigt in veel gevallen een verdubbeling van de kaartprijs van 9 naar gemiddeld 15 tot 20 euro. Supporterscollectief Nederland stelt voor om de kaartprijs te indexeren op basis van de inflatie. Hierdoor zou een kaartje 18 euro gaan kosten, en 11 euro bij vervoersbeperkingen. In de eerste divisie gaat het dan om 12 en 7,50 euro in plaats van de huidige 10 en 6 euro.

Onderstaande brief hebben we deze week gestuurd naar de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie.

Beste ECV, CED,

Vorige week bereikte ons het bericht dat de clubs de afspraken over de kaartprijs voor uitwedstrijden willen veranderen. De prijzen worden niet alleen hoger, ook de uniformiteit verdwijnt. We vrezen dat dit opnieuw leidt tot een lappendeken van onderlinge prijsafspraken tussen clubs, waarbij de hoogste prijs de norm wordt. Omdat ook de korting op vervoersregelingen vervalt, wordt een kaartje voor een uitvak hiermee gemiddeld twee keer zo duur. Daar komt mogelijk binnenkort ook nog de forse btw-verhoging bovenop. We vrezen dat supporters hierdoor afhaken, en dat moeten we voorkomen. Afgelopen seizoen konden we in de eredivisie zelfs een recordaantal uitsupporters noteren met gemiddeld 503 uitsupporters per wedstrijd.

We willen daarom het volgende voorstellen:

-Houd vast aan een uniforme kaartprijs
-Houd vast aan de korting bij reisbeperkingen om vrij vervoer te stimuleren
-Verhoog de huidige prijzen bij wijze van inflatiecorrectie naar 18 euro en 11 euro in de eredivisie en 12 en 7,50 euro in de eerste divisie
-Overweeg korting op uitvakken met slechte faciliteiten (o.a. zicht, ontvangst) om goede uitvakken te stimuleren

We willen jullie vragen om alsnog met ons in gesprek te gaan hierover om tot een goede oplossing te komen. Deze afspraak kan wat ons betreft op korte termijn plaatsvinden, zodat de nieuwe prijzen alsnog met ingang van komend seizoen in kunnen gaan.

Hieronder alvast de belangrijkste argumenten en bespreekpunten.

Uniformiteit – ACM
Wij zien in de regels van de ACM en in de Mededingingswet geen reden om aan te nemen dat een uniforme kaartprijs voor uitvakken verboden zou zijn omdat dit andere evenementen zou benadelen. Kaarten voor een uitvak zijn bestemd voor een relatief kleine en specifieke groep, waarmee het argument van oneerlijke concurrentie wat ons betreft geen stand houdt. Kaarten voor een uitvak worden immers niet ‘vrij’ verkocht. In de Mededingingswet zijn voor dit soort regelingen ook duidelijke uitzonderingen bepaald, waar deze afspraken wat ons betreft onder vallen. We kunnen uitstekend beargumenteren waarom deze afspraak voldoet aan de vier punten genoemd op pagina 7: Mededingingswet.

Indexatie
Dat clubs de prijs na jaren stilstand willen indexeren, is te begrijpen en wat ons betreft ook acceptabel – mits het geen al te grote verhoging betekent. Daarom het voorstel om de prijzen met zo’n 20 procent te verhogen. Dat komt overeen met de CBS-cijfers voor inflatie tussen 2018/2019 en 2024.

Uniformiteit
Het loslaten van de uniformiteit is zeer onwenselijk. Hiermee creëren we opnieuw onrust en zal opnieuw een lappendeken van afspraken ontstaan. Clubs en supporters waren juist blij dat de discussies hierover eindelijk beslecht waren door per competitie één lijn af te spreken. Dat moeten we niet terugdraaien.

Het is moeilijk uit te leggen dat supporters voor een uitwedstrijd meer betalen dan de tegenstander als die later bij hen op bezoek komt. We krijgen al signalen van clubs die zeggen niet minder te gaan rekenen voor een kaartje dan het bedrag dat hun eigen supporters bij de betreffende uitwedstrijd zelf moeten betalen. Daarmee dreigt de hoogste prijs de norm te worden. Dat is onwenselijk.

Combikorting
Het afschaffen van de korting bij reisbeperkingen is een slecht signaal omdat er dan een prikkel verdwijnt om de ontvangst te verbeteren. Daarbij geldt op dit moment voor 91 procent van de wedstrijden in de eredivisie een vervoersbeperking, waardoor de prijs bij 91 procent van de wedstrijden zou stijgen van de huidige 9 naar pakweg 15 tot 20 euro. Dat betekent dus effectief een verdubbeling van de prijs voor de meeste uitwedstrijden. Dat is een te sterke stijging. Bij een seizoenkaart van 340 euro, gaat een kaartje 20 euro kosten. Ook is het niet raar om een lagere prijs te rekenen als compensatie voor de beperkingen.

Verbetering uitvakken
We omarmen het idee om de kwaliteit van uitvakken te verbeteren en denken graag mee over manieren om dit voor elkaar te krijgen. Afgelopen seizoen hebben we in samenwerking met de KNVB een enquête gehouden onder bezoekers van uitwedstrijden in de eredivisie en eerste divisie. Op basis van deze uitkomsten en de ervaringen van onze achterban hebben we een uitstekend beeld van mogelijke verbeteringen in alle Nederlandse uitvakken. We gaan hier graag samen met jullie mee aan de slag.

Betrokkenheid supporters
We doen daarnaast opnieuw de oproep om supporters bij dit soort besluitvorming te betrekken, zeker omdat wij initiatiefnemer zijn van deze afspraken en hierover ook de afgelopen jaren met enige regelmaat contact hebben gehad. In dit geval hadden wij ook graag deelgenomen aan de werkgroep die hier blijkbaar al maanden hiermee bezig was. Op die manier hadden we al veel eerder in het proces mee kunnen denken over een goede oplossing. Ook SLO’s zijn niet of pas laat geïnformeerd.

Vergelijkbaar vak
Het uitgangspunt om de prijs van een vergelijkbaar vak te hanteren, is voor interpretatie vatbaar. Ook kun je vakken niet vergelijken door alleen te kijken naar de positie ten opzichte van het veld. Het uitvak is vaak helaas een stuk slechter qua zicht en faciliteiten dan een gemiddeld thuisvak. Daarmee is een uitvak bijna nooit echt vergelijkbaar en is het dus ook niet gek dat de prijs hier lager ligt. Een thuisvak met vrij zicht is niet vergelijkbaar met een uitvak waar je tegen plexiglas en netten aankijkt. Wat ons betreft kan van een vergelijkbare prijs pas sprake zijn als de vakken ook daadwerkelijk vergelijkbaar zijn.

Tot slot
Sinds 2018 betalen uitsupporters in de eredivisie 15 euro voor een kaartje voor het uitvak, en 9 euro als er vervoersrestricties gelden. In de eerste divisie geldt sinds 2019 hetzelfde principe, maar dan met 10 en 6 euro. Deze afspraak is destijds gemaakt door de clubs, op initiatief van Supporterscollectief Nederland.

Dat dit een stimulans is voor uitsupporters en daarmee vollere en sfeervollere stadions, hebben we kunnen zien in de cijfers. Het aantal uitsupporters bereikte afgelopen seizoen een nieuw record met gemiddeld 503 uitsupporters in de eredivisie, waar dit in 2018 nog 374 was.

Laten we ervoor zorgen dat deze trend zich voortzet en samenwerken aan betere, betaalbare en volle uitvakken. Dat is goed voor clubs én supporters.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Supporterscollectief NederlandStop btw-verhoging: houd het voetbal betaalbaar!

Supporterscollectief Nederland roept het nieuwe kabinet op om de voorgenomen btw-verhoging op kaarten voor voetbalwedstrijden terug te draaien. Het bezoeken van een wedstrijd zou 12 procent duurder worden als het btw-tarief stijgt van 9 naar 21 procent. Hierdoor wordt een seizoenkaart van 250 euro opeens 280 euro en een los kaartje van 25 euro gaat 28 euro kosten. Dat is een groot verschil en maakt het bezoeken van wedstrijden minder toegankelijk. Voetbal moet betaalbaar blijven voor iedereen.

“Het kabinet zegt op te komen voor de gewone man, maar maakt het hiermee juist moeilijker voor mensen om volkssport nummer één te bezoeken”, zegt voorzitter Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland. “Met name voor jongeren en mensen met lagere inkomens wordt het moeilijker om naar het stadion te komen. De kracht van voetbal is juist dat mensen met verschillende achtergronden hier samenkomen. Dat komt in gevaar als voetbal alleen nog betaalbaar is voor mensen met een goed inkomen. Voetbal moet een volkssport blijven, geen elitesport.”

Het nieuwe kabinet maakte vorige week in het hoofdlijnenakkoord bekend de btw op culturele goederen en diensten te willen verhogen. Deze week bleek dat ook het voetbal hieronder valt.

 Beperkingen voor uitsupporters verder toegenomen

De vervoersbeperkingen voor uitsupporters in de eredivisie zijn afgelopen seizoen opnieuw toegenomen. Bijna een derde van de wedstrijden is alleen te bezoeken met een buscombi en vrij vervoer is voor veel clubs nooit toegestaan. In de eerste divisie nam ook het aantal verboden op uitsupporters toe tot een record van maar liefst 21 duels waar het uitvak leeg bleef. Ook werden vaker beperkingen opgelegd aan het aantal supporters, waardoor uitvakken niet altijd volledig gevuld konden worden.

Positief nieuws is er ook. Zo nam het aantal verboden in de eredivisie af van 5 naar 1 procent, waarmee het terug is op het niveau van voor corona. Ook zette de al jaren stijgende lijn in het aantal uitsupporters zich door. Het gemiddeld aantal uitsupporters in de eredivisie kwam op 503, zes meer dan vorig jaar. Daarmee is een nieuw record gevestigd. In 2012, het begin van de tellingen, lag het gemiddelde nog rond de 300.

Repressie

Supporterscollectief Nederland is blij met de volle uitvakken, maar maakt zich grote zorgen over de toenemende repressie. Dit is de laatste jaren steeds de conclusie, maar in plaats van verbetering zien we de ontvangst van uitsupporters na corona in ongekend tempo verslechteren. Dat is wrang, omdat het tot die tijd juist langzaam de goede kant op ging, met steeds minder zware beperkingen, meer vrij vervoer en niet of nauwelijks verboden.

Een hele generatie uitsupporters weet inmiddels niet beter dan dat uitwedstrijden bezocht dienen te worden in bussen of auto’s met allerlei regels en restricties. Een hele generatie uitsupporters heeft dus ook nooit geleerd hoe het is om zich normaal te gedragen tussen supporters van andere clubs. Het beleid heeft ervoor gezorgd dat de verschillen zijn benadrukt en versterkt, omdat ‘de ander’ altijd achter een hek zit en met bussen of auto’s zo snel mogelijk weer weg wordt geleid.

Vervolgens is ook het gemiddelde uitvak zwaar ondermaats vergeleken met de overige vakken in het stadion. Denk aan hekken en netten die het zicht belemmeren, gebrekkige voorzieningen en een weinig gastvrije of zelfs vijandige ontvangst door stewards en politie.

Gastvrijheid

Dat moet beter, en snel. Ontvang supporters normaal en het gedrag is meestal ook normaal. Een andere, gastvrijere benadering kan dus ook het aantal incidenten verminderen.

Supporterscollectief Nederland grijpt deze cijfers aan om betrokken partijen opnieuw te wijzen op het belang van een dadergerichte aanpak die zich richt op mensen die overtredingen begaan, zodat alle andere voetballiefhebbers op een normale manier naar het stadion kunnen. Hierbij gebruiken we ook de resultaten van de enquête die afgelopen seizoen heeft gelopen onder bezoekers van uitwedstrijden. Daarnaast werken we samen met de KNVB en andere betrokken partijen aan een gastvrijere ontvangst vanuit het project ‘Scoren met Gastvrijheid’. We hopen dat deze cijfers voor alle partijen een aanmoediging zijn om werk te maken van een betere behandeling van uitsupporters. Alle voetballiefhebbers moeten op een normale manier naar het stadion kunnen.

Cijfers Eredivisie


In de eredivisie steeg het aantal buscombi’s van 20 naar 29 procent, terwijl deze zware beperking tot corona juist relatief zeldzaam was (7 procent). Slechts 9 procent van de wedstrijden is zonder restricties te bezoeken. Veel clubs hebben zelfs nooit vrij vervoer. Dit percentage is gelijk aan vorig jaar maar een stuk negatiever dan in 2019-2020, toen nog 15 procent van de wedstrijd zonder beperkingen te bezoeken was.

Het aantal autocombi’s met omwisselpunt onderweg bleef op gelijk niveau (17 procent) en ook het eigen vervoer (autocombi met omwissel bij het uitvak) bleef nagenoeg gelijk (van 47 naar 43 procent).

Vervoersregelingen Eredivisie

Vervoersregeling Seizoen 2018/19 Seizoen 2019/20* Seizoen 2022/23 Seizoen 2023/24
Boycot 2% 1%
Verbod 1% 1% 5% 1%
Auto-combi 19% 17% 17% 17%
Bus-combi 9% 7% 20% 29%
Eigen vervoer 55% 60% 47% 43%
Vrij vervoer 16% 15% 9% 9%

 

*Seizoen afgebroken door COVID-19 pandemie

De gastvrijheid en de omgang met uitsupporters varieert sterk per speelstad in de Eredivisie. Volendam valt bijzonder negatief op door bijna alle bezoekende clubs een buscombi op te leggen (14 van de 17). Vergelijkbare strenge vervoersbeperkingen zijn te zien in Nijmegen, Deventer, Waalwijk, en Zwolle. Daarentegen staan Rotterdam – vooral bij wedstrijden van Feyenoord – en Amsterdam bekend om hun meer gastvrije benadering met het vaakst toegestane vrije vervoer. Sittard volgt deze steden op als relatief gastvrij.

De mate van vervoersbeperkingen verschilt ook per uitspelende club. FC Twente wordt het strengst beperkt, gevolgd door Feyenoord, Ajax en PEC Zwolle. Aan de andere kant van het spectrum staan clubs als Excelsior, Fortuna Sittard en Sparta met de minste vervoersrestricties. De variaties in beleid laten wat ons betreft vooral zien dat het wel degelijk gastvrijer kán, maar dat veel steden hier geen werk van maken. Ook worden de grotere clubs nog steeds strenger ontvangen dan de kleinere, terwijl hier lang niet altijd een concrete aanleiding voor is.

Cijfers Eerste Divisie

In de Eerste Divisie was het gemiddelde aantal uitsupporters 224, de tweede elftallen niet meegerekend. Helaas ontbreken de data van voorgaande jaren, waardoor een vergelijking niet mogelijk is. Dit geldt ook voor de vervoersbeperkingen. Vergelijkingsmateriaal is er wel bij de verboden, die toenamen van 15 vorig jaar naar 21 nu. Vóór corona waren verboden nog zeer zeldzaam, maar sindsdien lijkt de drempel om tot deze extreme straf over te gaan een stuk lager geworden. Vooral MVV en FC Den Bosch werden dit seizoen geslachtofferd wegens een conflict met de lokale driehoek. Hier hadden ook bezoekers van deze clubs last van. Kerkrade vaardigde zelfs tijdelijk een verbod op uitfans uit. Supporters van MVV werden het zwaarst getroffen. Zij konden liefst een derde van hun uitwedstrijden niet bezoeken.

Voor de aantallen uitsupporters van dit en vorig seizoen is gebruikgemaakt van cijfers van Awaydays, waarvoor dank!Drie officiële kandidaten voor nieuwe bondsvoorzitter KNVB

Er valt wat te kiezen! Zowel Jeanet van der Laan als Hans Nijland hebben de 10 vereiste handtekeningen vanuit het amateur en/of profvoetbal binnen. Hierdoor zijn er, met de door de KNVB-selectiecommissie voorgedragen Frank Paauw, op 27 mei 3 kandidaten te kiezen voor de functie van bondsvoorzitter van de KNVB.

Supporterscollectief Nederland gaat graag op korte termijn met alle drie de kandidaten tegelijkertijd in gesprek. Hierover zullen wij in overleg treden met de KNVB.

We roepen de clubs en ledenraad amateurvoetbal op om eveneens met alle kandidaten in gesprek te gaan en een keuze te maken die het Nederlands voetbal vooruit helpt. De KNVB verdient de best mogelijke bondsvoorzitter, met een breed draagvlak in zowel het betaald voetbal als amateurvoetbal.

De KNVB verzoeken wij zorg te dragen voor een democratisch proces waarbij alle stemgerechtigden kennis kunnen maken met de kandidaten en ze kunnen bevragen op hun kwaliteiten. Hierdoor kunnen stemgerechtigden een weloverwogen keuze maken.