Zweedse aanpak inspiratie voor Nederland

In het kader van het project Kick-Off organiseerden Supporterscollectief Nederland en de KNVB half april een internationale bijeenkomst in Zeist voor supporters en voetbalbonden. Kick-Off! is een project van Football Supporters Europe en heeft tot doel relaties op te bouwen tussen supporters en nationale voetbalbonden. Het doel van deze tussentijdse bijeenkomst was dat de partijen gemeenschappelijk beleid zouden identificeren en bespreken en deze collectief op nationaal niveau zouden promoten.

Deelnemers uit Spanje, Duitsland en Zweden deelden ervaringen en expertise uit eigen organisatie en land met het oog op het formuleren van ideeën en beleid dat ze graag geïmplementeerd zouden zien in hun eigen land. Voor ons leverde dit waardevolle inzichten op over voetbalbeleid in andere Europese landen en Afrika. Mats Enquist, die onlangs met pensioen is gegaan als algemeen secretaris van Svensk Elitfotboll (Zweedse professionele voetbalcompetities), gaf een aantal fascinerende inzichten in hoe ze omgingen met supportersproblemen in Zweden en hoe ze deze in de laatste jaren hebben opgelost.

In Zweden ging het afgelopen decennium veel mis met supporters. De Zweedse bond raakte destijds in conflict met de Zweedse politie over collectieve straffen. De politie zag maar één oplossing en dat was bijvoorbeeld uitsupporters weren van wedstrijden. Enquist vond dat buitenproportioneel en maakte zich hard voor de 99% van de supporters die wél met goede bedoelingen naar het stadion komen. Hij benadrukte dat het ridicuul was om supporters te weren die niets hebben gedaan. Door jarenlang op een dadergerichte aanpak te hameren en de dialoog aan te gaan is de politie van mening veranderd en hebben ze zelfs haar excuses aangeboden.

Het had uiteindelijk zelfs een positief effect op de marktwaarde van de Zweedse competitie. Het samenwerkingsperspectief is volgens Enquist het enige logische vertrekpunt, waarbij passende besluitvorming die recht doet aan de realiteit geldt in plaats van niet-onderbouwde interventies. Een mooi voorbeeld voor Nederland, zeker gezien de huidige reflex om juist wel te grijpen naar collectieve straffen zoals het verbieden van uitsupporters of het opleggen van zware restricties.

Vervolg Kick-Off

In het vervolg van het project werken we toe naar het formaliseren van de rol van Supporterscollectief Nederland in de relatie met de KNVB, waardoor we namens de supporters nog directer betrokken worden bij besluitvorming. Het doel is om de supporter “aan tafel te krijgen” zodat wij onze stem kunnen laten horen bij de beleidsbepalers. Hierbij gaan we kijken op welke onderwerpen wij betrokken willen worden als stem van de supporter.

Wat we vooral van het weekend in Zeist geleerd hebben is om in dit hele proces proactief te zijn. Het is een garantie voor succes in Zweden, Duitsland en Spanje. Ook is het een kwestie van de lange adem. Conclusie is ook dat de kennis en expertise over voetbalbeleid in Nederland ruim voldoende aanwezig is. Nu nog de moed om te kiezen voor echte oplossingen.

Op het Europese supporterscongres van Football Supporters Europe, van 23 t/m 26 juni in Manchester, presenteren wij onze bevindingen. Toegang tot het congres is gratis, aanmelden kan op de website van FSE.