Verslag bijeenkomst De Herdgang

Tientallen supporters van clubs uit het hele land kwamen zaterdag naar De Herdgang in Eindhoven voor de bijeenkomst van Supporterscollectief Nederland, waar dit keer alleen de aangesloten verenigingen voor waren uitgenodigd. Op het vernieuwde trainingscomplex van PSV ging het vooral over vuurwerk, de zondagavond als speeltijd en de verbetering van uitvakken.

Vuurwerk
We startten om 14:30 uur met een presentatie over vuurwerk. De voorgeschiedenis is bekend; waar supporters graag vuurwerk willen blijven afsteken, startten KNVB, clubs en autoriteiten begin dit jaar juist een campagne tegen vuurwerk om gebruik te ontmoedigen en harder te bestraffen. Bij veel mensen ontstond hierdoor de indruk dat vuurwerk helemaal niet meer mogelijk zou zijn, maar mede door druk vanuit Supporterscollectief Nederland is vergund vuurwerk nog altijd mogelijk. Om in kaart te brengen wat binnen de Nederlandse wetgeving mogelijk zou zijn, onderzochten Daan van Genuchten en Milan van Lith in opdracht van Supporterscollectief Nederland hoe de regelgeving in Nederland en daarbuiten is. Conclusie is dat er best kansen zijn, maar dat die momenteel om uiteenlopende redenen weinig benut worden. Regulering zou veiliger zijn dan de situatie nu. Omdat elk stadion anders is, denken we na over een onderzoek om de mogelijkheden per stadion in kaart te brengen. Oproep aan supporters is daarnaast om met dit onderzoek in overleg te gaan met de club om te kijken wat de opties zijn. Lees ook het volledige onderzoek No Pyro, No Party.

Daags na de bijeenkomst stelde de SP mede op basis van onze inbreng Kamervragen aan de minister over collectieve straffen na onder meer vuurwerkincidenten. Beantwoording van de vragen wordt binnen drie weken verwacht.

Uitvakken
Na de pauze ging het over het verbeteren van uitvakken, waar we op verschillende manieren mee bezig zijn. Enerzijds wordt gewerkt aan een lijst met minimumeisen waaraan een uitvak zou moeten voldoen, anderzijds richten we ons op specifieke clubs waar het goed of juist minder goed gaat. Goede voorbeelden worden gedeeld, of het nu gaat om een verwijderde plexiglaswand in Den Haag die het zicht enorm verbetert of een gastvrije ontvangst zoals in Almelo of vrij vervoer zoals vaak het geval is bij Ajax, Excelsior, Feyenoord en PSV. De ene club blijkt hier ontvankelijker voor dan de andere, waarbij vooral beperkte parkeergelegenheid gecombineerd met vervoersrestricties zowel in de eredivisie als eerste divisie tot problemen leidt. Dit moet beter, en hier ligt ook een rol voor supportersverenigingen om dit bij hun eigen club aan te kaarten.

Zondagavond
Zondagavond 20:00 uur is het derde onderwerp dat de afgelopen tijd veel aandacht kreeg. Supporters zijn fel tegen dit tijdstip omdat het met een werkdag voor de boeg een onwenselijk tijdstip is, maar commercieel is het een aantrekkelijke optie. Het tijdstip doet het goed op tv, en dat leidt ertoe dat ook clubs de afweging maken tussen de wensen van de aanhang, sfeer en recette en cateringomzet enerzijds en tv-geld anderzijds. Onder het mom van Europees voetbal zijn dit seizoen vooralsnog zes wedstrijden om 20:00 uur gepland. Een blik op de toeschouwersaantallen leert dat de vijf duels tot nu toe veel minder toeschouwers trokken dan gemiddeld.

De verwachtingen voor komend seizoen zijn nog ongewis, maar het lijkt duidelijk dat de strijd nog niet gestreden is. Waar Suppporterscollectief Nederland zich landelijk in blijft zetten tegen de zondagavond als speeltijd, is de oproep zaterdag ook om lokaal het gesprek aan de gaan met club maar ook gemeente en politie dat we dit niet moeten willen. Het zijn uiteindelijk de clubs die beslissen, dus is het vooral zaak om de clubs ervan te doordringen dat de aanhang dit niet wil.

Rookverbod
Tot slot komt ook nog het rookverbod ter sprake dat met ingang van volgend seizoen wordt ingevoerd in alle stadions. Supporters vrezen dat dit tot veel gedoe gaat leiden. Sommige clubs zijn bezig met alternatieve rookruimtes, maar in veel stadions is dit praktisch lastig uitvoerbaar. Supporterscollectief Nederland is niet betrokken bij het besluit dat de clubs eerder dit seizoen gezamenlijk namen en verwijst supporters naar hun club om te bekijken of er bijvoorbeeld mogelijke alternatieven zijn.

Tegen vijven is het tijd voor bier en worstenbroodjes in de kantine van De Herdgang, waarna alle aanwezigen weer uitwaaieren over Nederland. In de agenda de datum van het jaarlijkse Supporterscongres bij de KNVB in Zeist: zaterdag 28 maart 2020. Alle supporters en andere geïnteresseerden zijn hier weer welkom. Meer informatie volgt!