Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal

Supporterscollectief Nederland was dinsdag te gast in Arnhem op het congres ‘Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal’, waar zo’n 150 mensen aanwezig waren die vanuit club, overheid, politie of KNVB te maken hebben met de organisatie van voetbalwedstrijden. Al deze partijen hebben gezamenlijk de visie onderschreven om uiterlijk in 2020 te zorgen voor een betere voetbalwereld, iets waar wij ons natuurlijk alleen maar bij aan kunnen sluiten. Los van de inhoudelijke presentaties en workshops was deze dag voor ons ook vooral nuttig om ons te laten zien en verdere contacten op te bouwen.

De bijeenkomst in de Gelredome werd afgetrapt door operationeel directeur van de KNVB Gijs de Jong en politiechef Frank Paauw. Met name De Jong benadrukte blij te zijn dat er nu een supportersvertegenwoordiging is, juist omdat ook het betrekken van supporters een essentieel onderdeel is van de visie op 2020. Dit jaar starten proeven in zes gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Kerkrade), waarbij elke stad zich richt op een bepaald aspect van de doelstelling. Naast het betrekken van de aanhang zijn dat een persoonsgerichte aanpak, gastheerschap, fysieke veiligheid van stadions en een meer regisserende rol voor gemeenten.

’s Middags stonden diverse workshops op het programma, waaronder een presentatie van Stuart Dykes namens Supporters Direct over het fenomeen SLO. De Supporter Liaison Officer is door de UEFA sinds 2012 verplicht gesteld om de band tussen club en aanhang te verbeteren. De SLO fungeert als tussenpersoon tussen supporters enerzijds en club, politie en overheid anderzijds. De invoering is een groot succes gebleken in onder meer Zweden, waar alle betrokkenen laaiend enthousiast zijn over de SLO en het aantal incidenten sinds de komst van SLO’s met liefst twintig procent is gedaald. In Nederland zijn inmiddels zo’n vijftien SLO’s actief die voldoen aan de definitie en zich hier full-time voor kunnen inzetten. Zij zijn bijna zonder uitzondering afkomstig uit de supporterswereld en niet zelden voormalig leden van de harde kern.

De combiregeling vormde de rode draad in de tweede workshopronde, met onder meer een pleidooi voor een kritischer kijk op maatregelen per wedstrijd van Marco Meesters van het Auditteam Voetbal en Veiligheid. In een andere zaal vertelden SLO Robert Prins en Clubraad-voorzitter Sander Rademaker namens NAC over hun kruistocht tegen combi’s in de eerste divisie. Ander opvallend punt daarbij was dat de Clubraad vanuit de supporters advies uitbrengt over vervoers- en kaartverkooprestricties voor alle wedstrijden, iets wat bijna altijd gevolgd wordt door club en overheid. De specifieke kennis van supporters blijkt ook hier dus van toegevoegde waarde te zijn op de overleggen tussen club, gemeente en politie.

Ondanks de nodige discussiepunten, bleek uit een ter plekke uitgevoerde enquête dat de ruime meerderheid van de betrokken er vertrouwen in heeft dat het voetbal in 2020 toegankelijk, gastvrij en veilig is. Aan ons de taak om hier zo goed mogelijk een bijdrage aan te leveren door de komende jaren op zoveel mogelijk fronten actief te zijn en – ook op lokaal niveau via onze leden – deel te nemen aan de projecten die de komende jaren worden opgestart.