De vervoersregelingen naar uitwedstrijden in de eredivisie zijn opnieuw soepeler dan een jaar eerder, maar de vorig jaar nog tamelijk spectaculaire ontwikkeling vlakt nu af. Dat blijkt uit onderzoek van Supporterscollectief Nederland. Het aantal wedstrijden dat volledig vrij te bezoeken is, steeg ‘slechts’ van 19 naar 20 procent. Wel nam het aantal buscombi’s verder af en daalde ook het aantal autocombi’s met omwisselpunt onderweg. Voor bijna de helft van de wedstrijden in de eredivisie gold afgelopen seizoen ‘eigen vervoer’; verplicht reizen met de eigen auto of bus en omwisselen en parkeren bij het uitvak. Het gemiddeld aantal uitsupporters blijft na het recordaantal van vorig jaar (365) ook nu hoog. 362 uitsupporters zaten gemiddeld in het uitvak bij de 306 eredivisiewedstrijden. In totaal reisden ruim 110.000 supporters afgelopen seizoen hun club achterna in de eredivisie.

Supporterscollectief Nederland is blij dat opnieuw een stap(je) in de goede richting is gezet, maar is bezorgd over het tempo van de ontwikkeling. Gemeenten als Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Breda en Kerkrade laten clubs inmiddels redelijk vaak zonder restricties komen, maar andere gemeenten – Almelo, Den Haag, Groningen en Venlo met name – blijven standaard vasthouden aan reisrestricties voor bezoekende clubs. Ook in die gemeenten is het de hoogste tijd voor de volgende stap op weg naar toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal. Volgens het door alle partijen ondertekende beleidsplan moet dat namelijk al in 2020 realiteit zijn.

Supporterscollectief Nederland roept gemeenten dan ook op haast te maken met de doelstelling om uitsupporters gastvrij te ontvangen. Het betrekken van supportersverenigingen bij de wedstrijdvoorbereiding, het delen van ervaringen van vooruitstrevende gemeenten en het stellen van concrete doelstellingen voor het gastvrijer ontvangen van uitsupporters kan bijdragen aan versnelling van de versoepeling. De reisrestricties die nu voor maar liefst 80 procent van de eredivisiewedstrijden worden opgelegd, zijn immers lang niet altijd noodzakelijk.

Eerste divisie

Voor het eerst hebben we dit jaar ook een beeld van de vervoersregelingen in de eerste divisie. Nog meer dan in de eredivisie verschilt het beeld hier per club, omdat de grotere clubs doorgaans met meer restricties te maken krijgen dan de kleinere, die vaak maar enkele tientallen fans meenemen. Ook is het lastiger om te achterhalen wat de precieze restricties zijn, omdat deze lang niet altijd openbaar worden gemaakt. Via De Graafschap-supporter Martijn Wellink hebben we toch de regelingen van de meeste wedstrijden duidelijk kunnen krijgen. Opvallend is dat in de eerste divisie (iets) meer buscombi’s zijn dan in de eredivisie. Verklaring hiervoor lijkt dat gemeenten eerder naar dit middel grijpen omdat een autocombi met grote aantallen auto’s niet altijd praktisch mogelijk is in de vaak kleine stadions en uitvakken, met ook weinig parkeerplaatsen direct bij het uitvak. Ook de onervarenheid met grote aantallen uitsupporters speelt hierbij een rol.

Vrij vervoer is daarentegen veel gangbaarder op het tweede niveau, met bijna de helft van de wedstrijden die zonder restricties te bezoeken is. Aantekening hierbij is dat er soms nog wel addertjes onder het gras zitten die niet of niet duidelijk gecommuniceerd worden, terwijl in de praktijk toch een verbod op reizen met openbaar vervoer of het bezoeken van de binnenstad van kracht is. Duidelijk is echter wel dat de eerste divisie meer vrijheid kent dan de eredivisie. De middencategorie autocombi en eigen vervoer, in de eredivisie van kracht bij het gros van de wedstrijden, is in de eerste divisie juist relatief weinig te zien. Het is hier eerder alles of niets.

Cijfers
Hieronder meer inzicht in de vervoersregelingen, die ook per uitreizende club en ontvangende stad sterk verschillen. Klik op de afbeelding voor een beter beeld.

Legenda:
Zwart=verbod
Bruin=bus- of treincombi (inclusief opstappunt onderweg)
Oranje=autocombi met omwisselpunt onderweg (buiten speelstad)
Geel=autocombi met omwissel bij het uitvak (openbaar vervoer en soms ook bezoek binnenstad verboden)
Groen=vrij vervoer

Vervoersregelingen seizoen 2017-2018
Uitsupporters 2018 taartdiagram

Ontwikkeling vervoersregelingen sinds 2013-2014 (in absolute aantallen, op een totaal van 306 eredivisiewedstrijden)
Uitsupporters 2018 regelingen ontwikkeling

Vervoersregelingen per uitreizende club
Uitsupporters 2018 regelingen clubs

Vervoersregelingen per ontvangende gemeente
Uitsupporters 2018 regelingen gemeenten

Aantal uitsupporters per club 2017-2018
Uitsupporters 2018 ranglijst

Ontwikkeling gemiddeld aantal uitsupporters eredivisie sinds 2011-2012
Uitsupporters 2018 gemiddelde ontwikkeling

Vervoersregelingen en aantallen uitsupporters per wedstrijd, eredivisie 2017-2018 (klik voor groter, verticale balk laat uitduels van die club zien)
Uitsupporters 2018 tabel

Vervoersregelingen per wedstrijd, eerste divisie 2017-2018 (klik voor groter, verticale balk laat uitduels van die club zien)
Vervoersregelingen eerste divisie 2018