Supporterscongres 2023: Een boeiende middag vol discussies

Op zaterdag 9 september vond het jaarlijkse Supporterscongres georganiseerd door Supporterscollectief Nederland plaats op de KNVB Campus in Zeist. Het congres bood een platform voor voetbalsupporters om belangrijke kwesties te bespreken en hun stem te laten horen.

Opening

Supporters verzamelden zich rond de klok van half twee op de locatie en maakten zich klaar voor een informatieve middag. De dag begon met een vraag waarbij de aanwezigen werden gevraagd het huidige supportersbeleid in enkele woorden te beschrijven. De resultaten waren niet bepaald positief; “Angst,” “wantrouwen,” “onwetend,” “streng,” en “doorgeslagen” werden op de muur geprojecteerd. Dit opende de deur naar een felle discussie over de huidige staat van het Nederlandse voetbal en het beleid rondom supporters.

Paneldiscussie Nederlands voetbalbeleid

Onder leiding van AD-sportjournalist Sjoerd Mossou werden belangrijke vragen gesteld en besproken. Moeten er strengere straffen worden opgelegd na incidenten, en is dat de juiste oplossing? Het panel, bestaande uit Marianne van Leeuwen (directeur betaald voetbal KNVB), Paul Depla (burgemeester Breda en lid van de regiegroep voetbal en veiligheid), Wouter Gudde (algemeen directeur FC Groningen) en Matthijs Keuning (voorzitter van Supporterscollectief Nederland), wierp licht op verschillende onderwerpen, zoals collectieve straffen, de Engelse aanpak en de houdbaarheid en effectiviteit van de Nederlandse combiregelingen.

Daarnaast was een belangrijk punt van discussie de zogenaamde “bekerregel,” die supporters in staat stelt wedstrijden te laten staken door bekers op het veld te gooien. Hoewel deze regel voor veiligheid op het veld zorgt volgens Van Leeuwen, leidt deze tot frustratie bij clubs en supporters. De directeur betaald voetbal kondigde aan dat de KNVB deze regel zou handhaven, wat veel weerstand uit de zaal opriep.

Supporters uitten hun zorgen over het negatieve beeld dat is ontstaan rond voetbalsupporters in het algemeen. De strenge regels, talloze fouilleringen, buscombi’s, en de behandeling van supporters als potentiële problemen hebben volgens hen de gastvrije sfeer rondom voetbalwedstrijden veranderd, terwijl het de laatste jaren voor ‘corona’ juist de goede kant op ging.

Op het congres werd duidelijk dat er een verlangen is naar een gezellig stadion vol sfeer en een gezonde supporterscultuur. Er werd opgeroepen om samen te werken en te laten zien dat het mogelijk is om positieve veranderingen te realiseren in het Nederlandse voetbal. Het blijft echter een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veiligheid en vertrouwen in de voetbalwereld. Het kip-ei-probleem van supportersproblematiek vereist een grondige aanpak waarbij alle betrokken partijen samenwerken voor een positieve verandering.

Vanuit Supporterscollectief Nederland was het pleidooi in elk geval om beter de balans te bewaken tussen het gastvrij ontvangen van de supporters en de aanpak van die hele kleine groep die (mogelijk) over de schreef gaat. De ervaring in landen als Engeland laat zien dat die balans beter kan.

Uitkomsten enquête uitvakken

Na de pauze nam Danique Eijkenboom van Supporterscollectief Nederland het podium om de eerste resultaten te presenteren van de enquête over uitwedstrijden, die sinds november 2022 is uitgezet via enquete.supcol.nl. Het doel was om op basis van deze uitkomsten daadwerkelijke verbeteringen te realiseren in het bezoeken van uitwedstrijden. Of het nu ging om veiligheid of het zicht vanuit het uitvak, deze enquête bood waardevolle inzichten. Zo is bijvoorbeeld PSV al begonnen met veranderingen aan het uitvak in Eindhoven.

Het is een eerste indruk op basis van minimaal tientallen en maximaal honderden beoordelingen per uitvak. Gemiddeld is dit gegaan op basis van zo’n 8 à 10 wedstrijden, gezien de start van de enquête halverwege het seizoen. Het rapport geeft hiermee een eerste beeld van elk uitvak, omdat goed te zien is op welke punten de beoordelingen relatief hoog of juist laag is.

Dit seizoen gaan we verder met de enquête, die te vinden is op enquete.supcol.nl. We hopen dit seizoen genoeg data te verzamelen om ook representatieve beoordelingen te kunnen bieden van de eerste divisie. Afgelopen seizoen lag het aantal beoordelingen voor veel uitvakken hier te laag om conclusies te kunnen trekken. 

Eind september staan de eerste gesprekken gepland met de KNVB. Bovendien gaan we graag met de clubs in gesprek over de uitslagen en mogelijke verbeterpunten. De resultaten zijn ook aan alle SLO’s verstuurd met het verzoek dit binnen hun club te bespreken.

Het uitgebreide rapport lees je hier: Uitvakken analyse Eredivisie 2022-23

Afsluiting

Na een informatieve en enerverende middag was er gelegenheid voor alle deelnemers om onder het genot van een drankje verder te discussiëren en contacten te leggen. Al met al was het Supporterscongres 2023 een succesvolle bijeenkomst waar supporters de kans kregen om belangrijke kwesties in het Nederlandse voetbal te bespreken en hun stem te laten horen. We danken alle deelnemers voor hun betrokkenheid en kijken uit naar toekomstige evenementen waar we samen de passie voor voetbal kunnen delen en verandering kunnen bewerkstelligen.