Competitieopzet: laat je horen!

De gesprekken over een eventueel nieuwe competitieopzet belanden de komende weken in een beslissende fase. Officieel is nog niet besloten, maar in de wandelgangen is te horen dat een model met play-offs steeds waarschijnlijker wordt. Ook een eredivisie met zestien clubs is niet ondenkbaar. Dat zou lijnrecht ingaan tegen de wensen van supporters, die zich eerder massaal uitspraken tegen play-offs. Een ruimere degradatieregeling, een verbod op kunstgras en het verwijderen van reserveteams uit de competitie worden door de stadionbezoekers wel als verbeteringen gezien voor het niveau en de uitstraling van de Nederlandse profcompetities.

We roepen alle supportersverenigingen dan ook op om met hun club in gesprek te gaan over de competitieopzet en hun mening te laten horen. De opzet van de competitie bepaalt immers voor een groot deel de manier waarop wij het voetbal beleven. De meningen zijn wellicht verdeeld tussen aanhangers van topclubs en laagvliegers, of clubs die regelmatig pendelen tussen de eredivisie en eerste divisie. Toch blijken de supporters in onderwerpen als play-offs, reserveteams en aanvangstijden eensgezind. Vanuit Supporterscollectief Nederland dragen we dan ook vooral die standpunten uit, maar dat kunnen we niet alleen. De beslissing wordt genomen door de clubs, dus is vooral lokaal actie nodig van alle supportersverenigingen om hun club te behoeden voor leegloop van stadions en verval van het Nederlandse voetbal.

95 procent tegen play-offs

In het najaar van 2016 lieten bijna 3000 supporters hun mening horen via een enquête van de KNVB. Hieruit bleek dat 70 procent van de ondervraagden het liefst een reguliere competitie ziet zonder play-offs. Maar liefst 95 procent wil dat in elk geval de kampioen op deze manier bepaald wordt – en spreekt zich dus fel uit tegen een model als de Belgische liga. Vergelijkbare percentages kwamen naar voren uit latere stemmingen. In januari leverde onze Twitter-poll ruim 2000 reacties op, waarbij 91 procent tegen play-offs stemde. Ook op ons supporterscongres afgelopen maand was een ruime meerderheid van de aanwezigen tegen play-offs.

Hoofdargument is dat rechtvaardigheid en spanning per wedstrijd belangrijk zijn. Bij play-offs wordt de eerste helft van de competitie veel minder waard, terwijl de vorm van de dag aan het eind van het seizoen de kampioen bepaalt. Niet voor niets werden de play-offs in Nederland al afgebouwd tot de huidige situatie. Juist nu stadions al moeilijker te vullen zijn en zelfs seizoenkaarthouders kritischer kijken naar welke wedstrijden ze wel en niet bezoeken, valt bij een kampioenspoule te vrezen voor een forse daling in het toeschouwersaantal gemeten over een heel seizoen – zeker voor de clubs die in de middenmoot belanden. De lagere bezettingsgraad valt mede te verklaren door de steeds wisselende en niet zelden onhandige tijdstippen waarop wordt afgetrapt. Supporters deden dan ook nadrukkelijk de oproep om meer op de klassieke tijdstippen van 20:00 uur zaterdagavond en 14:30 uur op zondag te spelen, maar vooralsnog lijkt hier geen gehoor aan te worden gegeven.

Beslissing op 3 juli

Momenteel zijn er in Zeist bijna dagelijks gesprekken met clubs om de diverse modellen door te rekenen en te kijken naar allerlei opties binnen die modellen, zoals hoeveel punten er bij eventuele play-offs meegenomen worden uit de reguliere competitie en hoe de opbrengsten uit onder meer tv-geld onder alle clubs moeten worden verdeeld. Supporterscollectief Nederland is afgelopen seizoen betrokken geweest bij de gesprekken, maar net als andere betrokkenen inmiddels alleen nog op de achtergrond aanwezig. Het zijn immers de clubs die nu de beslissing moeten nemen. Op de ledenvergaderingen van de ECV en de CED nemen beide competities in mei een standpunt in, waarna in de algemene ledenvergadering op 3 juli de beslissing valt over eventuele veranderingen. Nu is dus de tijd om de stem van de supporters nogmaals te laten horen.