Categorie: Nieuws

Open brief aan voetbalburgemeesters

Supporterscollectief Nederland heeft donderdag een open brief gestuurd naar alle burgemeesters met een betaald voetbalclub in hun gemeente. Aanleiding is het grote aantal uitsupportersverboden en zware vervoersbeperkingen die dit seizoen worden opgelegd. De brief is hieronder te lezen.

 

Beste voetbalburgemeesters,

We maken ons grote zorgen over de trend dat gemeenten steeds vaker overgaan tot het verbieden van uitsupporters en het verzwaren van vervoersbeperkingen. Dit seizoen vonden al meer dan twintig wedstrijden plaats zonder uitsupporters, een ongekend aantal en een treurig record. Kerkrade verbood uitsupporters eerder dit seizoen voor langere tijd en vorige week ging Leeuwarden daar nog eens overheen. De stad verbiedt uitsupporters voor de rest van het seizoen – minimaal vijf wedstrijden, de meest draconische maatregel tot nu toe.

Hiermee worden goedwillende supporters gestraft voor iets waar ze niets mee te maken hebben. Dat is geen oplossing. Integendeel. Door deze collectieve straffen komen normale supporters tegenover de autoriteiten te staan, wat voor nog meer onrust en protest zorgt. Ook het vertrouwen tussen gemeente, politie, clubs en supporters wordt aangetast.

We moeten juist gezamenlijk staan tegenover de kleine groep mensen die het voetbal misbruikt om zich te misdragen. Een dadergerichte aanpak is de oplossing. Dáár moeten we ons met z’n allen voor inzetten. Met onder meer de voetbalwet en hypermodern cameratoezicht in alle stadions zijn daar ook alle mogelijkheden voor. De pakkans in het voetbal is vele malen groter dan bij andere evenementen.

Het voor langere tijd uitsluiten van uitsupporters vanwege misdragingen van één supportersgroep, past ook niet in het handelingskader dat begin dit jaar is opgesteld door de voetbalgemeenten. We sluiten ons dan ook aan bij de oproep van het competitiebestuur betaald voetbal om het handelingskader te gebruiken zoals het bedoeld is. Hierin staat de dadergerichte aanpak en het op orde hebben van de veiligheidsorganisatie voorop. Supporters van de ene club, kunnen niet de dupe worden van gedrag van supporters van een andere club.

Dat het ook anders kan, zien we in de landen om ons heen. Duizenden supporters van uit- en thuisclub bezoeken daar de wedstrijden. Het aantal incidenten ligt naar verhouding niet hoger of zelfs lager dan in Nederland. We zijn uniek in Europa in het structureel opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen rond voetbalwedstrijden. Tijd dus voor een andere benadering.

Voetbal is een prachtige sport die mensen bij elkaar brengt. Dat mogen we niet laten verpesten door die kleine groep die zich misdraagt. Supporters zijn onderdeel van de oplossing, niet het probleem. We nodigen jullie hierbij uit om op lokaal niveau in gesprek te gaan met de supporters. De ‘vijfhoek’ met club en supporters staat niet voor niets prominent benoemd in het beleidsplan toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal als een belangrijke voorwaarde om te komen tot een prettiger en normaler stadionbezoek. In enkele gemeenten gebeurt dit al, maar in te veel nog niet. Op landelijk niveau gaan ook wij graag met jullie in gesprek hierover.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we zo snel mogelijk weer bij alle wedstrijden thuis- én uitpubliek kunnen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Supporterscollectief Nederland‘Gemeentelijk handelingskader voetbal’ niet de juiste weg

Het plan van de burgemeesters van de Nederlandse betaald voetbalsteden om onder meer voor elke wedstrijd vooraf een vergunning te moeten aanvragen, is niet de oplossing om ongeregeldheden te voorkomen. Het gemeentelijk handelingskader voetbal biedt ook ruimte om collectief te straffen, door bijvoorbeeld uitsupporters te verbieden of bepaalde vakken leeg te laten. Supporterscollectief Nederland vreest dat dit handelingskader het makkelijker maakt voor gemeenten om supporters te weren of zware beperkingen op te leggen.

Dit soort maatregelen zijn geen oplossing voor het probleem. Het zorgt ervoor dat goedwillende supporters gestraft worden, terwijl we juist willen dat we de groep kwaadwillende supporters buitensluiten. Ook is het vreemd dat het bonus-malussysteem alleen maar negatief werkt; de bonus komt alleen in beeld als eerst de malus is ingezet. Wij zien juist heel veel wedstrijden waar momenteel beperkingen worden opgelegd en veel politie wordt ingezet terwijl dit lang niet altijd nodig is. We willen graag vooruit, terwijl dit kader ons in het beste geval stil doet staan als het gaat om toegankelijkheid van het stadionbezoek voor zowel thuis- als uitsupporters.

Positieve punten zijn het versterken van de veiligheidsorganisatie en het betrekken van supporters bij de voorbereiding van wedstrijden. Dit zijn goede oplossingen om incidenten te voorkomen. Veel incidenten van de afgelopen tijd zijn terug te voeren op fouten of nalatigheid van de veiligheidsorganisatie of een gebrek aan overleg met supporters.Start enquête uitwedstrijden

Supporterscollectief Nederland start met een wekelijkse enquête onder bezoekers van uitwedstrijden in de eredivisie en eerste divisie. We hopen hiermee waardevolle informatie te verzamelen over de bezoekerservaring bij uitwedstrijden en trends te kunnen onderscheiden, zodat de wedstrijdorganisatie verbeterd kan worden. Hierbij werken we samen met de KNVB en de clubs.

Het invullen van de vragenlijst duurt zo’n vijf minuten. De enquête is te vinden via https://enquete.supcol.nl.

Supporterscollectief Nederland roept alle supporters op om de enquête in te vullen na het bezoeken van een uitwedstrijd. Hoe meer data we verzamelen, hoe beter we in gesprek kunnen met clubs en gemeenten over het verbeteren van het bezoek.Betrek supporters bij wedstrijdvoorbereiding

Supporterscollectief Nederland roept clubs, overheden en KNVB op om supporters beter te betrekken bij de wedstrijdorganisatie. Dit moet de gastvrijheid verbeteren en ongeregeldheden voorkomen. De oproep is een reactie op de veiligheidsmonitor die de KNVB woensdag publiceerde. Hieruit bleek dat er afgelopen seizoen 2021-2022 veel meer incidenten waren dan de afgelopen seizoenen. Tegelijkertijd maakt Supporterscollectief Nederland zich zorgen over het groeiend aantal combiregelingen en uitsupportersverboden dat supporters verhindert op een normale manier hun club te steunen.

“We zien dat de dadergerichte aanpak onder druk staat, onder meer vanwege de krapte aan personeel en hoge druk op medewerkers bij met name clubs en politie”, zegt voorzitter Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland. “Vooral in de voorbereiding op wedstrijden, kunnen (moeten!) clubs en overheden veel meer gebruik maken van de kennis van SLO’s en supporters(verenigingen) om goede afspraken te maken over de wedstrijdorganisatie. We moeten helaas constateren dat nog lang niet alle clubs een goede en fulltime Supporter Liaison Officer (SLO) hebben. Met name in de eerste divisie is dit een groot probleem. De SLO is bij clubs een belangrijke schakel tussen supporters en de club, gemeente en politie. Ook supportersverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen, maar zijn in veel gevallen helemaal niet betrokken bij de wedstrijdvoorbereiding.”

Uit de veiligheidsmonitor bleek woensdag dat het aantal stadionverboden in 2021-2022 is gestegen naar 1250, een verdubbeling ten opzichte van het gebruikelijke aantal van de afgelopen tien jaar. Naar 148 (van de 795) wedstrijden werd een onderzoek gestart vanwege wanordelijkheden, zo’n honderd meer dan in de afgelopen seizoenen. De meeste stadionverboden zijn opgelegd voor het gooien van voorwerpen (206), vuurwerk (201) of openlijke geweldpleging (176). Ook veldbetreding (105) kwam relatief vaak voor.

“De meeste wedstrijden verlopen zonder problemen en dat was ook afgelopen seizoen het geval. Daarbij laten de cijfers over stadionverboden zien dat veel mensen zijn gestraft voor de overtredingen zie ze hebben begaan. De pakkans in het voetbal blijft dus hoog. Doel moet zijn om deze dadergerichte aanpak voort te zetten, waarbij de daders worden gestraft en de rest van de supporters op een normale manier naar het voetbal kan. Helaas zien we momenteel dat overheden en clubs steeds vaker kiezen voor zware generieke maatregelen, zoals combiregelingen of zelfs uitsupportersverboden. Dat zijn geen oplossingen en werkt juist averechts omdat het supporters frustreert die op een normale manier naar een wedstrijd willen. We gaan graag met betrokken partijen in gesprek om te werken aan verbetering.”