Supporters laten zich horen over competitieopzet

Supporters hebben in de enquête over de competitieopzet grotendeels vergelijkbare standpunten naar voren gebracht als Supporterscollectief Nederland vorige week in de tweede ronde gesprekken over een eventueel nieuwe competitieopzet. De meeste fans willen een klassieke competitie zonder play-offs, met wedstrijden op zondagmiddag 14:30 uur of zaterdagavond rond 20:00 uur. Reserveteams ziet Supporterscollectief Nederland het liefst uit de piramide verdwijnen en ook in de enquête klinkt de roep om deze ploegen in elk geval met vaste selecties te laten werken. Zowel het collectief als de ondervraagde supporters staan open voor een verruimde promotie-degradatieregeling op de drie hoogste niveaus.

De KNVB maakte vrijdag bekend dat 2895 supporters de onder meer door ons verspreide vragenlijst volledig hebben ingevuld. Van de ondervraagden heeft 30 procent een seizoenkaart van een club in de eredivisie, 29 procent van een club in de eerste divisie en 41 procent geen seizoenkaart.

Fel tegen play-offs

Rechtvaardigheid en spanning per wedstrijd zijn de belangrijkste eigenschappen van een competitie, vinden supporters. 70 procent van de ondervraagden ziet het liefst een reguliere competitie zonder play-offs en zelfs 95 procent wil dat in elk geval de kampioen op deze manier bepaald wordt – en spreekt zich dus fel uit tegen een model als de Belgische liga.

De degradatieregeling uit de eredivisie zou volgens de ondervraagde supporters moeten worden verruimd door te kiezen voor twee rechtstreekse en twee indirecte degradatieplaatsen. In de eerste divisie promoveert de kampioen rechtstreeks en de nummers twee en/of drie via play-offs. Onderin gaat de voorkeur uit naar één rechtstreekse en twee indirecte degradatieplekken naar de tweede divisie, waar bovenin twee rechtstreekse en twee indirecte promotieplekken te vergeven zijn.

Zondagmiddag 14:30 uur

Het aantal clubs in de competitie moet volgens de meeste ondervraagden gelijk blijven, terwijl hetzelfde aantal fans zich uitspreekt voor meer en minder ploegen. Supporterscollectief Nederland ziet het liefst twee profcompetities van achttien ploegen, maar staat open voor een competitie van zestien teams. Twintig is – ook vanwege het standpunt tegen play-offs – niet ideaal voor de spanning in het middenmoot. Supporters van eredivisieclubs verkiezen in ruime meerderheid een aftrap op zondagmiddag 14:30 uur, gevolgd door de zaterdagavond rond 20:00 uur. In de eerste divisie zijn zaterdagavond en vrijdagavond het populairst.

Op basis van de uitkomsten zijn zo’n dertig modellen gemaakt, die de komende maanden worden teruggebracht tot ongeveer vijf realistische opties. Supporterscollectief Nederland sluit in januari weer aan bij de derde ronde gesprekken.Terugblik bijeenkomst II: uitduels en SLO’s

Twee maanden na de eerste bijeenkomst vond afgelopen zondag in het supportershome van de Supportersvereniging Vitesse in Arnhem onze tweede bijeenkomst plaats. Zo’n vijftien clubs waren vertegenwoordigd op deze middag, waar het onder meer ging over onze visie op Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal in 2020 en het fenomeen Supporter Liaison Officer (SLO).

We startten de middag met het bijpraten van onze leden over de actualiteit. Zo is Supporterscollectief Nederland betrokken bij de gesprekken over een eventueel nieuwe competitieopzet. We hebben er daarbij op gehamerd om de enquête hierover openlijk te verspreiden, zoals inmiddels ook gebeurd is. De tweede ronde gesprekken is later deze maand, waarmee de plannen ook concreter zullen worden. Aan het eind van het seizoen moet het onderzoek zijn afgerond. Verder zijn we bezig om een eigen versie te schrijven op het beleidsplan Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal. Het huidige concept is geschreven door onder meer het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de KNVB, maar ontbeert nog een supportersperspectief met aandacht voor sfeer en beleving.

Uitwedstrijden

Uiteraard ging het zondag ook over de grootste ergernis over veel supporters, het beleid rond uitwedstrijden. Dit is één van de kernpunten in onze visie op ‘2020’, maar ook daarbuiten zetten we ons op diverse terreinen in voor een realistischer behandeling van uitsupporters. Restricties worden namelijk in veel gevallen zonder (goede) reden opgelegd. Om dit te veranderen zijn we onder meer in gesprek met clubs en KNVB over een betere invulling van het vooroverleg. Daarnaast zetten we ons ook in voor de ontvangst in het stadion. De Eredivisie CV bespreekt deze week ons voorstel voor een maximumkaartprijs van tien euro voor uitvakken in de eredivisie. Op de bijeenkomst zondag wezen we de aanwezigen nog op de maximumkaartprijzen in het bekertoernooi, waar nu al een prijsplafond van 5 (t/m achtste finale) en 10 euro (kwartfinale en halve finale) geldt voor uitfans. Dat laat ook direct zien dat het mogelijk moet zijn om dit ook in de competitie te regelen. Met de KNVB bekijken we hoe we, eventueel via de licentievoorwaarden, kunnen zorgen voor betere uitvakken zonder hekken en netten. Thuisvak en uitvak moeten meer op elkaar gaan lijken, ook op het gebied van bijvoorbeeld alcoholverkoop.

Andere voor het Supporterscollectief belangrijke kwesties zijn een rechtvaardig stadionverbodenbeleid en ruimte voor passie en beleving van goedwillende supporters. Opgelegde straffen moeten proportioneel zijn en mogen pas worden opgelegd wanneer vaststaat dat iemand schuldig is. Het uitgangspunt “onschuldig tot het tegendeel is bewezen” dient naar ons oordeel ook te worden ingevoerd met betrekking tot stadionverboden.

SLO’s

Naast de bestuursleden van het Supporterscollectief zijn ook de SLO’s, of supporterscoördinatoren, van NAC en Vitesse aan het woord gekomen. Zij hebben een toelichting en uiteenzetting gegeven over hun werkwijze, taken en toegevoegde waarde. De KNVB heeft een SLO verplicht gesteld voor alle betaald voetbalverenigingen. De ervaring leert dat clubs op diverse manieren invulling geven aan deze verplichting. NAC en Vitesse laten zien dat hun supporterscoördinatoren een verbindend orgaan kunnen vormen tussen clubs en supporters en daarmee van grote waarde zijn voor zowel club als aanhang.

De komende tijd zullen we iedereen uiteraard ook weer via onze website en sociale media op de hoogte houden van waar we mee bezig zijn. Een congres dat voor alle geïnteresseerden toegankelijk zal zijn staat op de planning voor maart. Meer informatie hierover hopen we nog voor de jaarwisseling te kunnen geven.Invullen: enquête nieuwe competitieopzet

Supporterscollectief Nederland praat dit seizoen mee over een eventueel nieuwe competitieopzet. Op ons verzoek wordt nu ook een enquête over dit onderwerp breed verspreid om zoveel mogelijk supporters aan het woord te laten. Eerder had de KNVB de vragenlijst verstuurd aan een willekeurig gekozen groep van 20.000 fans. Na de eerste ronde van oriënterende gesprekken in oktober, volgt later deze maand een tweede ronde waarbij concreter naar verbeterpunten wordt gekeken. Vul dus onderstaande enquête in om een steentje bij te dragen aan de toekomst van het Nederlandse voetbal!

De vragenlijst is te vinden via deze link: diy.smartallies.nl/s/581b49c7f2b75Drukbezochte eerste bijeenkomst

Supporterscollectief Nederland kijkt terug op een drukbezochte en constructieve eerste bijeenkomst. Afgelopen zondag kwamen ruim veertig supporters van 23 verschillende supportersverenigingen samen in Utrecht voor een kennismakingsbijeenkomst, waar het oprichtingsbestuur van het Supporterscollectief de stand van zaken toelichtte en de aanwezige leden de kans kregen om te laten weten wat zij van een landelijk collectief verwachten.

Supporters van Ajax (Supportersvereniging Ajax), AZ (Supportersbeweging Victoria Alkmaar), SC Cambuur (Cambuur Culture), Feyenoord (Feyenoord Supportersvereniging), De Graafschap (SV Superboeren) en Willem II (Stichting KingZine) vormen momenteel het oprichtingsbestuur en zijn de afgelopen anderhalf jaar al regelmatig bij elkaar gekomen om het collectief op poten te zetten. Zij zaten ook al vóór de officiële oprichting in mei aan tafel bij gesprekspartners als de KNVB en de expertgroep met daarin naast de bond ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de politie. Dit laat al zien dat niet alleen onder supporters behoefte bestaat aan een goede landelijke supportersvertegenwoordiging, maar dat onze boodschap door alle partijen serieus wordt genomen.

Speerpunten

Gevraagd naar wat de speerpunten van het Supporterscollectief zouden moeten zijn, was het antwoord van de aanwezige leden duidelijk. Een ruime meerderheid noemde het beleid rondom uitwedstrijden als eerste en belangrijkste punt dat voor verbetering vatbaar is. Andere punten waren een vaste prijs voor een toegangskaart voor een uitvak en een uniform, duidelijk en rechtvaardig stadionverbodenbeleid. Ook de beeldvorming rondom supporters moet verbeteren. Supporters moeten meer als kans worden gezien, in plaats van een bedreiging. Het zou daarom ook goed zijn wanneer supporters bij voetbalclubs meer te zeggen krijgen in het langetermijnbeleid van hun club, bijvoorbeeld door een plaats in de Raad van Commissarissen. Tot slot was er kritiek op de aanvangstijden van wedstrijden, zoals de doordeweekse duels om 18:30 uur, en op de deelname van reserveteams in de eerste divisie.

Met diverse genoemde onderwerpen is het Supporterscollectief al op meerdere vlakken actief. Daarnaast schrijven we mee aan de plannen voor Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal in uiterlijk 2020. De leden zijn zondag gevraagd om hier ook over mee te denken, om het vooralsnog tamelijk beleidsmatige en op veiligheid gerichte document een duidelijk supportersperspectief te geven. Ook willen we sommige passages duidelijker maken, om te voorkomen dat begrippen als ‘overlastgevend gedrag’ te veel worden opgerekt. Voor beleving en passie moet altijd ruimte blijven in het voetbal. De landelijke partijen hebben enthousiast gereageerd op ons aanbod om mee te schrijven. Ook uit eerdere ontmoetingen kregen we het idee dat iedereen blij is met een actieve supportersvertegenwoordiging.

Tweede bijeenkomst november

Het bestuur vraagt de leden ook nadrukkelijk om mee te denken en ideeën aan te leveren. Zondag bleek bijvoorbeeld ook dat veel leden een volgende, openbare bijeenkomst in maart nog te ver weg vonden. Een goed teken, waardoor we nu in november een extra bijeenkomst zullen beleggen. Onze leden ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Ben je als supportersvereniging nog niet bij Supporterscollectief Nederland aangesloten en wil je er in november bij zijn? Neem dan contact op via info@supporterscollectiefnederland.nl.CIV toont positieve ontwikkelingen

Minder incidenten, minder stadionverboden en lagere politie-inzet. Het jaarverslag van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme over seizoen 2015-2016 laat een onmiskenbaar positieve ontwikkeling zien. Supporterscollectief Nederland hoopt uiteraard dat deze trend zich doorzet. Daarbij benadrukken we vooral dat de daling van het op zich al relatief lage aantal incidenten laat zien dat de tijd rijp is voor een realistischer benadering van het voetbal. Dat betekent meer vrijheid voor het gros van de supporters en het richten van beperkende maatregelen op het kleine aantal fans dat zich misdraagt.

Het CIV-jaarverslag is dit jaar een verzameling dalende trends, voor het eerst aangevuld met commentaren van betrokkenen, inclusief Supporterscollectief Nederland. Het aantal incidenten binnen het stadion daalde met 10 procent tot 459, het laagste aantal in drie jaar. Het aantal incidenten buiten het stadion daalde zelfs met ruim 12 procent tot 274, het laagste aantal in vier seizoenen. Aangetekend moet hierbij tevens worden dat het in ongeveer een derde van de incidenten vuurwerk betreft en nog eens ruim 10 procent spreekkoren. Zwaardere delicten als mishandeling, vechtpartijen en brandstichting vormen gezamenlijk nog geen 20 procent van de geregistreerde delicten. Net als eerdere jaren is 80 procent van de daders een ‘first offender’. Bijna de helft van de daders valt in de leeftijdscategorie 19 t/m 26 jaar. De politie-inzet daalde met ruim 9 procent tot 274.000 uur, veruit het laagste aantal in de laatste vier seizoenen. Goed om hierbij op te merken is tevens dat de inzet in Nederland sowieso al erg laag ligt in verhouding tot omringende landen.

Combiregelingen hét aandachtspunt

De registratie van combiregelingen door het CIV is helaas minder nauwkeurig dan verwacht zou mogen worden, waardoor de suggestie wordt gewekt dat slechts voor de helft van de duels een combiregeling geldt. In de praktijk blijkt echter voor maar liefst 85 procent van de wedstrijden in een of andere vorm sprake van reisbeperkingen. Wel wordt toegegeven dat voor sommige wedstrijden met laag risico, tóch beperkingen worden opgelegd. Helaas wordt dit goedgepraat en niet bekritiseerd: ”Deze combiregelingen [bij ADO Den Haag] boden de uitsupporters een gratis parkeerplek naast het stadion en dienden vooral om supportersstromen gescheiden te houden en de uitsupporters een gastvrije en eenvoudige toegang tot het stadion te bieden.” Prima, maar dan wel graag vrijwillig en niet verplicht.

Goede voorbeelden worden ook uitgelicht, zoals de wedstrijd NEC-Feyenoord waar 250 uitsupporters naast het uitvak plaats konden nemen. Eerdere jaren was De Goffert bij dit duel een vesting met clubcardverplichting, ID-controle en daarom honderden lege stoelen. Nu konden ook NEC-fans makkelijker hun kaartje kopen, waren er daardoor meer thuis- én uitsupporters en was de sfeer bovendien vriendelijker. Problemen bleven uit. Een mooi voorbeeld van hoe minder in plaats van de gebruikelijke reflex van meer maatregelen het gewenste resultaat kunnen opleveren.

Ook de voornemens zijn goed, al blijkt daar in de praktijk vooralsnog te weinig van. Frank Paauw stelt namens de nationale politie dat eventuele vervoersrestricties niet op basis van historische gegevens, maar door middel van objectieve criteria door de verschillende betrokkenen moeten worden bepaald. ”Ik zie nog te weinig stappen in het verminderen van het aantal combiregelingen.”

‘Praten mét en niet over supporters’

De kersverse KNVB-directeur Gijs de Jong ziet daarin ook een rol weggelegd voor de supporters, waaronder Supporterscollectief Nederland. ”We hebben in het verleden veel over, maar weinig met supporters gepraat, terwijl daar een deel van de oplossing ligt. We moeten van handhaving toe naar opsporing. Liever een peloton rechercheurs dan een peloton ME’ers. Het moet zo zijn dat iedereen een kaartje voor een wedstrijd kan kopen, zonder verplichte reisregelingen, en met een gerust hart naar het stadion kan komen. We zullen daarvoor creatiever moeten worden, dingen anders moeten doen dan we altijd gedaan hebben. Dat betekent ook risico nemen en daar is lef voor nodig. Een toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal is mogelijk. We zijn op de goede weg, maar we moeten nu doorpakken.”

Reactie Supporterscollectief Nederland

Hieronder ook nog de volledige reactie van Supporterscollectief Nederland, zoals ook te lezen is in het CIV-jaarverslag:

Het beste nieuws van het afgelopen seizoen is het voornemen om in 2020 een toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal te bereiken. Alle partijen staan achter dit streven en daar zijn wij als supporterscollectief blij om. Een ander positief punt van afgelopen jaar is dat het aantal buscombi’s in de eredivisie gehalveerd is ten opzichte van een seizoen eerder, terwijl dit jarenlang min of meer gelijk was. Dit komt nu gedeeltelijk door de gepromoveerde en gedegradeerde clubs, maar laten we hopen dat deze ontwikkeling zich het komend seizoen voortzet.

De goede intentie van de op landelijk niveau gemaakte plannen voor 2020 begint ook lokaal door te dringen, maar helaas gaat dat niet altijd zo snel als wij zouden willen. We merken dat op lokaal niveau nog veel vanuit angst en doemscenario’s wordt gedacht, terwijl de tijd rijp is voor een positiever en vooral realistischer benadering. Naast veilig voetbal streven we immers ook naar toegankelijk en gastvrij voetbal. Mensen moeten zich welkom voelen in een stadion en niet belast worden met allerlei generieke maatregelen en restricties die bedoeld zijn voor een enkeling. De praktijk en ook de cijfers in dit jaaroverzicht laten namelijk zien dat bijna alle wedstrijden probleemloos verlopen zijn en dat slechts een heel klein percentage van de voetbalsupporters problemen veroorzaakt.

We willen vooral de lokale overheden oproepen om vanuit kansen en mogelijkheden te denken en daarbij ook juist samen te werken met supporters. Zij hebben vaak veel expertise, zijn ervaringsdeskundigen en hebben weer een andere beleving dan politie, gemeenten of clubs. Ook bij risicowedstrijden is het goed om de aanhang van beide partijen erbij te betrekken om samen te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. Supporters zijn realistisch genoeg om te weten wat wel of niet kan. Sommige maatregelen wekken irritatie op en werken dus averechts. Zijn al die hekken wel nodig? Een gastvrij en vriendelijk ingericht stadion heeft een positieve invloed op het gedrag van supporters.

Om landelijk beleid om te zetten naar lokaal beleid kan een klankbordgroep met vertegenwoordigers van alle partijen, dus ook supportersclubs, van dienst zijn. Lokale overheden voelen zich dan meer gesteund om de beperkingen af te bouwen. We moeten relaxter en creatiever zoeken naar oplossingen, niet direct overgaan op rigoureuze en nadelige maatregelen. Denk aan de nacompetitiewedstrijden tussen NAC en Willem II waarbij geen uitsupporters aanwezig mochten zijn. Daar is vanaf het begin ingezet op een verbod en niet samen met supporters gezocht naar een oplossing. Dat vonden wij zeer teleurstellend. Ook de door de Ombudsman bekritiseerde massa-aanhoudingen bij de protesten van Feyenoord-fans in Rotterdam hadden voorkomen kunnen worden door meer overleg en meer onderling vertrouwen tussen overheden en fans. Met het Supporterscollectief Nederland gaan we er alles aan doen om daar in de toekomst een bijdrage aan te leveren.Combiregelingen vaak slecht onderbouwd

Combiregelingen worden vaak opgelegd zonder zorgvuldige onderbouwing en niet zelden op basis van onjuiste of onvolledige informatie. Die conclusie valt te trekken op basis van onderzoek van Fanzine De Rat, dat vorig seizoen voor zeventien uitwedstrijden van NAC een wob-verzoek indiende om te zien hoe de vele combiregelingen tot stand kwamen. De uitkomsten zijn niet verrassend, maar daarmee niet minder schrijnend.

De NAC-supporters kregen uiteindelijk 568 pagina’s informatie binnen van de diverse speelsteden in de eerste divisie. De meeste gemeenten blijken geen objectieve criteria te hanteren voor het opleggen van combi’s. Van een zorgvuldige belangenafweging tussen veiligheid en het inperken van de vrijheden van bezoekende supporters is meestal evenmin sprake. Als er al onderbouwing is, gaat het vaak om rammelende argumenten; incidenten van soms meer dan tien jaar geleden, geruchten op sociale media of domweg praktische punten als aanrijroutes en parkeerplaatsen. Het opleggen van beperkingen lijkt routine en daarmee ook de makkelijkste oplossing. Dat bleek ook al uit wob-verzoeken bij de gemeenten Breda en Tilburg die door ons werden ingediend na het uitsupportersverbod bij de nacompetitiewedstrijden tussen NAC en Willem II.

Supporterscollectief Nederland heeft de vervoersregelingen naar uitwedstrijden al langer bovenaan de agenda staan. Voor veel fans zijn de onnodige restricties een grote ergernis, terwijl vollere uitvakken juist bijdragen aan de sfeer in de stadions en daarmee de uitstraling van de competitie. We zijn dan ook erg blij met het uitstekende onderzoek van De Rat, dat meer inzicht geeft in de gang van zaken. Deze informatie komt goed van pas in onze gesprekken met de betrokken partijen.

Op landelijk niveau merken we dat steeds meer betrokkenen af willen van de vele generieke restricties, die bovendien lang niet altijd effect hebben. Lokaal blijkt het echter nog altijd lastig om de landelijke ambities in de praktijk te brengen. Wel daalde het aantal combiregelingen in de eredivisie vorig seizoen licht ten opzichte van een jaar eerder, al is de ene gemeente verder dan de andere. Vanuit de landelijke partijen worden de slecht scorende gemeenten steeds meer aangemoedigd om realistischer met uitsupporters om te gaan. Mede hierdoor hopen we komend seizoen opnieuw een daling te kunnen zien in het aantal combiregelingen.Vervoersregelingen worden langzaam soepeler

Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal moet uiterlijk in 2020 een feit zijn. Bijna een jaar nadat dit voornemen door alle betrokken partijen werd uitgesproken en met nog vier jaar te gaan tot het zover moet zijn, worden de eerste resultaten zichtbaar. De restricties rond uitwedstrijden in de eredivisie werden afgelopen seizoen soepeler ten opzichte van een jaargang eerder, zo blijkt uit cijfers die onlangs zijn gepubliceerd in tijdschrift Staantribune en waarover ook wij beschikken.

Hoewel er nog een lange weg te gaan is, zijn we uiteraard blij met deze positieve ontwikkeling. We hopen er samen met onze leden en de andere betrokken partijen zowel lokaal als landelijk voor te kunnen zorgen dat deze trend zich komend seizoen voortzet, waarmee een volgende stap kan worden gezet richting 2020.

Minder buscombi’s

Het aantal buscombi’s in de eredivisie daalde voor het tweede jaar op rij, maar nu veel sterker dan een jaar eerder. Vergeleken met het seizoen 2014-2015 halveerde het aantal wedstrijden waarbij uitsupporters verplicht met de bus moeten reizen zelfs tot 43 afgelopen seizoen, ofwel veertien procent van de eredivisiewedstrijden. Die spectaculaire daling is wel deels te danken aan de degradatie van clubs met een streng vervoersregime als Go Ahead Eagles en FC Dordrecht en een versoepeling in het tweede eredivisiejaar van SC Cambuur.

Door de daling van het aantal buscombi’s stijgt het aantal autocombi’s. Meest opvallend is de stijging van de optie ‘eigen vervoer’, wat inhoudt dat supporters niet onderweg om hoeven te wisselen, maar wel verplicht met auto of bus moeten reizen en dus niet met openbaar vervoer mogen. Eigen vervoer gold afgelopen seizoen voor bijna een kwart van de wedstrijden, een stuk meer dan vorig jaar, toen deze optie ook al een stuk populairder was dan het jaar daarvoor. Daadwerkelijk vrij vervoer, dus zonder enige restrictie, blijft met vijftien procent vrij zeldzaam. Wel is die vijftien procent anderhalf keer zoveel als in 2014-2015, toen slechts tien procent van de wedstrijden zonder restricties te bezoeken was.

Verschillen per club en gemeente

De opgelegde vervoersregelingen verschillen sterk per gemeente, al is bijna overal de autocombi het populairst. Rotterdam is veruit de meest gastvrije gemeente, met negen keer vrij vervoer bij Feyenoord en zelfs elf keer bij Excelsior. Daarentegen laten Den Haag, Leeuwarden en Tilburg geen enkele club zonder restricties arriveren bij respectievelijk ADO, SC Cambuur en Willem II.

Ook per club zijn de onderlinge verschillen in vrijheid groot. ADO Den Haag, Ajax, SC Cambuur en FC Groningen mogen nooit zonder restricties op pad. De aanhang van Excelsior heeft daarentegen nauwelijks met beperkingen te maken, terwijl ook supporters van clubs als De Graafschap, sc Heerenveen, Heracles en Roda JC relatief veel vrijheid krijgen.

Klik op onderstaande afbeeldingen om ze beter te kunnen lezen.

Uitsupporters regelingen 2015-2016
Opgelegde vervoersregelingen per ontvangende gemeente. Voorbeeld: Alkmaar legt 14 keer een autocombi op, 2 keer eigen vervoer en 1 keer vrij vervoer.
Uitsupporters regelingen 2015-2016 steden
Opgelegde vervoersregelingen per uitspelende club. Voorbeeld: ADO Den Haag krijgt 1 verbod, 4 buscombi’s en 12 autocombi’s opgelegd.
Uitsupporters regelingen 2015-2016 clubsSupporterscollectief praat mee over nieuwe competitieopzet

Supporterscollectief Nederland praat mee over de woensdag gelanceerde plannen om te kijken naar een nieuwe opzet van de eredivisie, eerste divisie en KNVB-beker. Doel hiervan is om het niveau van het Nederlands voetbal op te krikken tot minimaal de achtste plaats op de Europese clubranglijst, onder andere door het creëren van meer onderlinge weerstand en voor spelers. Alle kenmerken van de competitie, zoals het kampioenschap, play-offs, promotie/degradatie en periodetitels worden onder de loep genomen. Daarbij is ook aandacht voor het behoud van de identiteit, aantrekkingskracht en herkenbaarheid van de competities.

De studie is een samenwerking tussen KNVB, ECV (eredivisie), CED (eerste divisie), CSR (spelersraad) en CBV (trainers). Hiernaast worden ook supporters en onder andere oud-spelers, journalisten en overheden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. De zeskoppige werkgroep (bestaande uit Hans van Breukelen, Gijs de Jong, Jacco Swart, Marc Boele, Danny Hesp en Gerard Marsman) moet eind komend seizoen met een advies komen voor de algemene vergadering betaald voetbal in mei 2017. Eventuele aanpassingen kunnen dan vanaf 2018-2019 worden doorgevoerd.

Het Supporterscollectief wordt dit najaar betrokken bij de eerste rondetafelgesprekken over verbeterpunten in de Nederlandse competities. In het voorjaar volgt een nieuwe sessie op basis van de aangedragen voorstellen van de werkgroep. In aanloop hiernaar zullen wij uiteraard de mening peilen van de supporters om namens de Nederlandse voetbalsupporter een standpunt in te kunnen nemen. Hiervoor zullen we ook onze leden om hun mening vragen. Dit zal onder meer gebeuren op onze eerste ledenbijeenkomst op zondag 4 september.Gemeenten flexibeler bij speelschema 2016-2017

De KNVB presenteerde vanochtend het conceptspeelschema voor seizoen 2016-2017. Goed nieuws is dat de bond bij de samenstelling van het programma dit seizoen een stuk minder werd gehinderd door gemeenten die om veiligheidsredenen bepaalde speeltijden eisen. De verschillende aanvangstijden per speelronde liggen voor meerdere jaren contractueel vast, maar Supporterscollectief Nederland praat volgende week met de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie over de mogelijkheden die er daarbinnen en na afloop van het contract zijn.

Het aantal wedstrijden dat op last van de lokale overheid om 12:30 uur moet beginnen, nam af van vijftien vorig seizoen tot zes dit jaar. In de eerste divisie daalde het aantal wedstrijden dat om veiligheidsredenen niet op vrijdagavond gespeeld mag worden van 22 naar dertien. Een deel van de oplossing werd gevonden in het programmeren van deze wedstrijden tijdens de zomertijd, wanneer het – zeker op zondagmiddag – nog lang licht is.

Alleen de eredivisiewedstrijden tussen FC Utrecht en Ajax, NEC en Vitesse en de thuisduels van Roda JC met Ajax en Feyenoord moeten nog op het weinig geliefde tijdstip van 12:30 uur beginnen. Omdat ook tv-zender Fox wekelijks minimaal één duel op dat tijdstip wil uitzenden, moeten ook andere clubs één of maximaal twee thuiswedstrijden op dit tijdstip aantreden. Dit geldt eveneens voor de vrijdagavond, waarvoor de top-drie dan weer is uitgesloten. Op last van de tv-zender hoeven Ajax, Feyenoord en PSV ook niet zaterdag om 18:30 uur in actie te komen. Zondag 16:45 uur is daarentegen wel een populair tv-tijdstip voor de topclubs, meer nog dan 14:30 uur.

Met liefst veertien eredivisieclubs die op zaterdag willen spelen en daarnaast de wensen van Fox om ieder weekend op zeven tijdstippen een duel te starten, zijn de lusten en de lasten zo eerlijk mogelijk verdeeld over de clubs. Elke club speelt acht of negen thuiswedstrijden op zijn voorkeursdag, terwijl de wedstrijden op tijden die afwijken van de standaardtijden (vrijdag 20:00 uur voor de eerste divisie, zaterdag 19:45 uur en zondag 14:30 uur voor de eredivisie) zoveel mogelijk beperkt zijn gehouden.

De KNVB streeft er altijd naar om het programma voor de winterstop exact gelijk te laten zijn aan de duels in het nieuwe jaar. Komend seizoen lukt dat – mede door de onduidelijkheid over FC Twente – nog niet, maar bij de meeste clubs is zo’n patroon wel te herkennen. Daarnaast heeft de bond er vanuit sportief oogpunt voor gezorgd dat alle clubs in hetzelfde ritme zitten qua tegenstanders, waardoor een club niet binnen een paar weken drie topclubs kan ontmoeten. Ook staan de topduels niet gepland voorafgaand aan Europese weken of interlandduels om spelers niet onnodig te belasten voor de belangrijke internationale wedstrijden.

Clubs of gemeenten kunnen vandaag en morgen nog bezwaar aantekenen tegen bepaalde wedstrijden. Als de beroepscommissie zich nog deze week uitspreekt over FC Twente volgt het definitieve programma vrijdag. Anders wordt dit maandag, de uiterlijke datum dat er ook duidelijkheid komt over de club uit Enschede en daarmee ook De Graafschap.Supporters verliezen Brabantse derby

De Nederlandse voetbalsupporter heeft dinsdag een nieuwe nederlaag moeten lijden. Zonder de supportersverenigingen bij het overleg te betrekken, hebben de gemeenten Breda en Tilburg en beide clubs besloten dat er bij de cruciale nacompetitiewedstrijden NAC-Willem II (donderdag) en Willem II-NAC (zondag) om een plaats in de eredivisie geen uitsupporters welkom zijn. Supporterscollectief Nederland is verbijsterd over het besluit, dat een aanleiding en vooral een doel ontbeert. Het is bovendien een zeer gevaarlijke ontwikkeling als een regionale derby puur uit angst zonder uitfans wordt gespeeld. Na het verbod op uitpubliek bij duels van Ajax met Feyenoord en ADO Den Haag komt met dit nieuwe dieptepunt het doemscenario van een algeheel (uit)supportersverbod steeds dichterbij. Het besluit reikt daardoor verder dan de provinciegrenzen van Noord-Brabant.

De ban is extra schrijnend omdat vorige week nog op een congres in Arnhem werd onderstreept dat alle betrokken partijen streven naar toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal. Eén van de speerpunten daarvan is het betrekken van supporters, iets wat in dit geval bewust niet is gebeurd. Mede dankzij bemiddeling van Supporterscollectief Nederland hebben Stichting KingZine en Breda Loco’s de afgelopen dagen continu samengewerkt om ervoor te zorgen dat supporters aanwezig konden zijn bij de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Zij hebben dan ook woedend gereageerd op de beslissing van gemeente en clubs, die voor hun gevoel al ver voor dinsdag genomen was.

“In een overleg dat veel weg heeft van achterkamertjespolitiek heeft men de eventuele angst op eventuele ongeregeldheden laten prevaleren boven de supportersbeleving en alles wat derby’s zo mooi maakt”, schrijft KingZine op de eigen website. ”Wat is het volgende? Gaan we autorijden verbieden om de kans op auto-ongelukken te voorkomen? De betrokkenen moeten zich diep schamen.”

Breda Loco’s noemt het verbod een schande en spreekt op de eigen website van een laf en teleurstellend besluit. ”Hoeveel druk er ook op zo’n wedstrijd staat, het voetbal is failliet wanneer de spelers op het veld hun overwinning niet kunnen vieren met de supporters in het uitvak. De lokale driehoeken laten met dit besluit zien dat ze incompetent zijn. Er zijn talloze andere maatregelen denkbaar, waarbij er wel supporters in de uitvakken kunnen staan.”

Supporterscollectief Nederland is bezorgd over de ontwikkelingen, ook omdat het bij elkaar weghouden van supporters de tegenstellingen alleen maar vergroot. We zullen de betrokken partijen per brief dan ook om opheldering vragen. Ook op landelijk niveau zullen we blijven benadrukken dat wedstrijden altijd gespeeld moeten worden met aanhang van beide partijen. De supporters maken immers de sfeer in het stadion en zijn daarmee een essentieel onderdeel van de voetbalbeleving.