Organisatie

Supporterscollectief Nederland werkt volgens het principe van één club, één stem. Dit betekent dat de verschillende supportersverenigingen en -groepen van iedere club met elkaar moeten afstemmen waar ze voor staan als het gaat om het landelijke supportersbeleid.

Met deze opzet wordt een deel van de verantwoordelijkheid teruggegeven aan de diverse supportersgroepen om op clubniveau tot een goede organisatiestructuur te komen. Meningsverschillen over bepaalde onderwerpen dienen eerst binnen de club uitgesproken te worden en komen pas daarna ter sprake op landelijk niveau, waardoor de besluitvorming versneld wordt en het Supporterscollectief geen last heeft van clubspecifieke problemen. Mochten de aangesloten verenigingen van een club niet tot een besluit kunnen komen, kan een club beslissen om over dat onderwerp geen stem uit te brengen.

Het principe van één club, één stem is in onze ogen het eerlijkst en geeft het Supporterscollectief een brede draagkracht. Er ontstaat een simpel en duidelijk inspraakmodel dat zowel voor de deelnemende vertegenwoordigers als externe partijen helder is. Bovendien maakt het voor veruit de meeste landelijke onderwerpen niet uit of je supporter bent een topclub uit de eredivisie of een kleine club uit de eerste divisie; iedereen heeft in meer of mindere mate te maken met zaken als combiregelingen, clubcardverplichtingen en (voetbal)wetgeving.

Leden

Bij veel clubs zijn meerdere supportersverenigingen en -groepen actief. Al deze organen zijn welkom om zich bij het Supporterscollectief aan te sluiten. Voorwaarde hierbij is wel dat de betreffende vereniging of groep een bepaalde achterban vertegenwoordigt. Uitgaande van gemiddeld twee à drie organen per club, zou het aantal leden richting de honderd kunnen lopen. Als van één club meerdere organen zijn aangesloten, bepalen zij onderling wie hun vertegenwoordiger is.

Vertegenwoordigers

Eén vertegenwoordiger per club, dus dat zouden er momenteel maximaal 34 kunnen zijn (alleen profclubs uit eredivisie en eerste divisie). Zij vertegenwoordigen alle verenigingen en groepen die bij het collectief zijn aangesloten van een bepaalde club. Zij brengen dus ook namens de leden van die club hun stem uit op de ledenvergadering, waar gestemd wordt over vooraf aangekondigde onderwerpen. De vertegenwoordigers kunnen daarnaast ingedeeld worden in werkgroepjes van enkele personen die zich verdiepen in specifieke onderwerpen. Op deze manier blijven zij actief betrokken en ontlasten ze het bestuur.

Bestuur

Vijf personen, met als uitgangspunt dat minimaal één van hen een club uit de eerste divisie vertegenwoordigt. We beginnen met een startbestuur bestaande uit de initiatiefnemers, maar zullen daarna jaarlijks verkiezingen houden.